השדרה

כתובת:קהילת פינסק 3
טלפון:03-9331569
אפיון:עיכוב התפתחותי-שפתי
שלב חינוך:גן ילדים