אפרסמון

כתובת:צפת 57
טלפון:03-6046992
אפיון:עיכוב התפתחותי-שפתי
שלב חינוך:גן ילדים