מודיעים

כתובת:איסר הראל 4
טלפון:03-5296643
אפיון:עיכוב התפתחותי-שפתי
שלב חינוך:גן ילדים