שיטה

כתובת:ריינס 27
טלפון:03-9307435
אפיון:עיכוב התפתחותי-שפתי
שלב חינוך:גן ילדים