דבורה

כתובת:קהילת פינסק 3
טלפון:03-5251876
אפיון:עיכוב התפתחותי-שפתי
שלב חינוך:גן ילדים