מעוף

מנהל/ת:שרון משיח
כתובת:הרב מאיר חפוטא 2
טלפון:6447524
פקס:6448928
אפיון:לקויות למידה
טווח גילאים:שש שנתי ז'-יב
שלב חינוך:בית ספר