ורדית

כתובת:שבט אשר 18
אפיון:עיכוב התפתחותי-שפתי
שלב חינוך:גן ילדים