הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
סגור חיפוש
סגור תפריט

אגף חינוך מיוחד

פתח תקוה הינה אחת הערים היחידות שנטלה על עצמה אחריות מקפת על האוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים.

מערכות מגוונות ורב גיליות הוקמו על מנת לתת מענה לצרכים הספציפיים של האוכלוסיות השונות, בעלות הצרכים המיוחדים, כמו תלמידים הסובלים מפיגור קל, מתסמונת האוטיזם, מהפרעות התנהגות, מעיוורון, מחרשות, מלקות למידה ואחרים.
בבתי הספר היסודיים והעל יסודיים במגזר הממלכתי והממלכתי דתי, פועלות בשנת תשע"ט 83 כיתות לחינוך מיוחד המיועדות לתלמידים עם לקויות למידה, הפרעות רגשיות ואוטיזם. 
לתלמידי הכיתות נבנית תכנית לימודים אישית, המותאמת לצרכי התלמיד. כמו כן משולבים התלמידים בלימודים ובפעילויות בבית הספר ובכיתות הרגילות בהתאם ליכולתם ובהתאם לתכנית הלימודים בחינוך הרגיל.

השותפות בין כל מרכיבי המערכת: משרד החינוך ומרכז מרכז תמיכה ישובי, מינהל החינוך על אגפיו ומחלקותיו, שרות פסיכולוגי חינוכי  וביקור סדיר והרציפות בין אגפי הגיל השונים, נרתמים למאמץ כולל שמטרתו להעצים את יכולותיהם של הילדים והכוחות הטמונים בהם. 
השותפות והמאמץ של מרכיבי המערכת מאופיינים במקצועיות, אנושיות, התגייסות לטובת הכלל ומחויבות למתן מענה לצרכים הנבדלים של כל פרט ופרט.   
לשם כך הוקם פורום לחינוך מיוחד, שבו משתתפים מפקחות משרד החינוך, מנהל האגף לחינוך מיוחד, מנהלת אגף גני ילדים, יושבת ראש ועדות השמה, מנהלת החינוך המיוחד בשרות פסיכולוגי החינוכי ומנהלת מרכז תמיכה ישובי (מת"י). הפורום מתכנס אחת לרבעון. כל מפגש עוסק בנושא נבחר, מהותי לצרכים העולים מהשטח. 
לכל מפגש מוזמנים אנשי מקצוע, בהתאם לנושאים הנדונים, כמו למשל, מנהלי אגפים, מרצים, מנהלי בתי ספר וכדומה. בנוסף על כך ועדת שיבוץ עירונית קולטת מידי שנה עשרות  ילדי חוץ בתהליך מיון מקצועי ואיכותי. לאור קשיים ובעיות שצצו לאורך השנים בהליך השיבוץ, התקיים לפני כשנתיים, ביוזמת מינהל החינוך, כנס יושבי ראש ועדות שיבוץ של כל המחוז. 

במסגרת כנס זה התקיים שיח לליבון בעיות וקשיים ומציאת פתרונות אלטרנטיביים. בסופו של השיח גובשו נורמות והליכי שיבוץ אחידים ונוצרה שפה משותפת לכל. 
חשוב להדגיש, כי כחלק מביטויי ההעצמה וכמרכיב מעשי ביישום מדיניות משרד החינוך, פועלת הרשות לשילוב מקסימלי ומטיבי של ילדי החינוך המיוחד במסגרות החינוך הרגיל.

עמוס תמם מנהל אגף חינוך מיוחד

 

 

עמוס תמם,
מנהל אגף חינוך מיוחד

אגף חינוך מיוחד