היחידה לפיקוח מעונות 0-3

בעלי תפקידים

שםתפקידטלפוןפקסדואל
צפנת יפתמנהלת היחידה לפיקוח מעונות03-9113992ZOFNATY@PTIKVA.ORG.IL
ליבנת אוחיוןרכזת הגיל הרך03-9113040livnats@ptikva.org.il
ריקי מוגמימזכירה03-9286804rikimu@ptikva.org.il