השתלמות בנושא מיניות בגיל הילדות, לצוות מועדוניות רווחה

השתלמות לצוות מועדוניות רווחה
תאריך: 03/03/2020
 צוות מועדוניות רווחה, עוברים  השתלמות בנושא: חינוך למיניות בריאה . זאת בהמשך לפעילויות ההכשרה והעצמת צוותי חינוך, אשר באחריות אגף שירותי חינוך בניהולה של קרין אוחיון. 
ההשתלמות היא בהנחיית שרה קרן, "דלת פתוחה" ומתמקדת במיניות בגיל הילדות. מטרת ההשתלמות, הקניית ידע וכלים ופיתוח חשיבה מעמיקה וביקורתית בנושא זה. בין הנושאים שיועברו בסדנא: מיניות בגיל הילדות , שלבי התפתחות מינית ואיפיוני גיל, התנהגות מינית מעוררת דאגה והתנהגות מינית המחייבת טיפול. כללים וגבולות ליצירת מרחב מוגן בבית הספר ובמרחב החברתי האישי.