מפגשי הכשרה לצוותי הצהרונים בנושא "התנהגויות מיניות בגילאים 3-8"

IMG_20200301_100532.jpg
תאריך: 03/03/2020

במסגרת תכנית ניצנים של משרד החינוך ובעקבות ת​כנית הכשרה ייחודית במימון הרשת ליצירת אקלים חינוכי מיטבי ("החברות"). הוקצאו שעות לעיועצת חינוכית , למתן מענה להתנהגות מאתגרת. אגף שירותי חינוך ורווחה חינוכית, בשיתוף היועצת החינוכית יזם מפגשי הכשרה בנושא " התנהגויות מיניות של ילדים בגילאי 3-8". מתן כלים להתמודדות עם התנגויות אלו בשעות הצהרון. 

בנוסף, במהלך השנה היועצת החינוכית תתלווה לרכזת היישובית בבתיה"ס ותייעץ לגורמים הרלוונטים בהתאם לצורך.