תשלום לצהרונים

בית ספר ביאליק
תאריך: 15/03/2020
לאור הנחיית ראש הממשלה בדבר סגירת מוסדות החינוך, עיריית פתח תקוה נתנה הנחייה לכל המפעילים בצהרונים בבתי הספר, להקפיא את תשלומי הצהרון החל מחודש אפריל.
החזר לגבי חודש מרץ, יינתן בכפיפות להנחיות משרד החינוך. 
הנחייה דומה ניתנה לכל המפעילים בצהרונים בגני הילדים, שהתבקשו גם הם להקפיא את תשלומי הצהרון החל מחודש אפריל.
החזר לגבי חודש מרץ , ייבחן משפטית ויינתן בכפיפות להחלטת עיריית פתח תקוה. כמו כן, לגבי נושאים כספיים באופן כללי - ייצאו עדכונים בהמשך. 

ראש העיר רמי גרינברג "לאור המצב וסגירת מוסדות החינוך במדינה, ביקשתי לבחון את נושא התשלומים לצהרונים וזאת על מנת להקל על מצוקת ההורים ולהתחשב בהם. נמשיך לפועל לרווחת ההורים וכלל תושבי העיר. אנא המשיכו להקפיד על הנחיות משרד הבריאות".

קרדיט לשכת הדובר