הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
סגור חיפוש
סגור תפריט

מבנה ארגוני

mivne_irguni.jpg


ראש העיר - מר רמי גרינברג

ס/ראש העיר וראש מנהל החינוך - מר רון כץ

  • גזברות
  • אגף החשבות גב’ עופרה יששכר
  • אגף הנוער
  • מינהל התרבות

סמנכ”ל לחינוך ולקהילה ומנהל מינהל החינוך- מר רמי הופנברג

יחיד לפיקוח מעונות הגיל הרך - גב' צפנת יפת

אגף גני ילדים -ד”ר מיכל אונגר

 • מח' סייעות רכש ומצאי
 • מח' שיבוץ כ”א בגנים
 • גנ"י 323

אגף חינוך יסודי-גב’ טלי טולדנו

 • פרוייקטים פדגוגיים
 • מחלקת רישום
 • בתי ספר יסודיים מ”מ / ממ”ד  37

אגף חינוך על יסודי -ד"ר ירדנה חדד

 • מח' פרויקטים פדגוגיים
 • מח' אזרחות פעילה ובגרות חברתית
 • מח' כ"א בהוראה
 • מח' רישום
 • בי"ס לשגרירים צעירים
 • קונסרבטוריון עירוני
 • חטיבות מ"מ - 6 
 • שש שנתי מ"מ - 5
 • שש שנתי ממ"ד - 9
 •  טכנולוגים - 3

אגף חינוך מיוחד - מר עמוס תמם

 • מערך שילוב
 • מערך רישום ושיבוץ 
 • מת"י
 • בתי ספר - 11
 • גנים - 52
 • כיתות קטנות ( בבתי ספר רגילים) - 100
 • ילדים משולבים

אגף לטיפול בפרט - גב' נורית טיבי

 • מרכז יעוץ לנוער
 • בית הילה
 • עוצמה
 • קו מגדלור
 • גן יהונתן
 • יחידה לביקור סדיר - גב' מעיין קישוני אוליאל

אגף שרותי חינוך ורווחה חינוכית-גב' קרין אוחיון

 • מחלקת מחשוב
 • מחלקת רווחה חינוכית,
 • סל תרבות
 • מועדוניות רווחה
 • בית ספר של החופש הגדול וצהרוניות ניצנים
 • ביה"ס מנגן
 • ריכוז תוכניות יוצאי אתיופיה
 • פסג"ה
 • כיתת עתיד beta

אגף מינהלה - גב' קרין אוחיון

 • היסעים
 • מח' כ"א
 • מח' רכש ומצאי
 • מח' הנחיה ובקורת מוסדות חינוך
 • מח' תקבולים ושלומים
 • מח' שירותי בתי ספר
 • מח' מלווים

אגף השירות הפסיכולוגי החינוכי - גב’ מרב טמיר 

 • מח' גני ילדים
 • מח' יסודי
 • מח' על יסודי
 • מח' חינוך מיוחד
 • מח' חינוך מיוחד שאינו רשמי
 • שירות  פסיכולוגי  משלים

אגף אחזקה ופיתוח מוסדות חינוך - מר יגאל תדיאל

יחידה לחינוך חרדי ולמורשת ישראל

יחידה לחינוך מוכר שאינו רשמי

מח' בטיחות בדרכים - גב' טובה עמרם

מבנה ארגוני