הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
סגור חיפוש

מבנה ארגוני

מבנה אירוגוני של כל המינהל-מעודען.jpg

ס/ראש העיר וראש מנהל החינוך - מר רון כץ

  • גזברות
  • אגף החשבות גב’ עופרה יששכ

סמנכ”ל לחינוך ולקהילה ומנהל מינהל החינוך- מר רמי הופנברג

אגף גני ילדים -ד”ר מיכל אונגר

 • סייעות רכש ומצאי
 • יבוץ כ”א בגנים
 • גנ"י

אגף חינוך יסודי-גב’ טלי טולדנו

 • פרוייקטים פדגוגיים
 • מחלקת רישום
 • בתי ספר יסודיים מ”מ / ממ”ד / 2 חב”ד

אגף חינוך על יסודי -ד"ר ירדנה חדד

 • מח' אזרחות פעילה ובגרות חברתית
 • מח' פרויקטים פדגוגיים
 • מח' כ"א בהוראה
 • מח' כ"א בהוראה
 • מח' רישום
 • בי"ס לשגרירים
 • צעירים קונסרבטוריון עירוני
 • חטיבות שש שנתי, תיכונים, עיוניים ורשתות

אגף חינוך מיוחד - מר עמוס תמם

 • מת”י  מערך שילוב
 • מערך רישום ושיבוץ בתי ספר
 • בתי ספר וגנים חינוך מיוחד,  כיתות קטנות בבתי ספר  רגילים

אגף לטיפול בפרט - גב' נורית טיבי

 • מרכז יעוץ לנוער
 • בית הילה
 • עוצמה
 • קו מגדלור
 • גן יהונתן
 • יחידה לביקור סדיר - גב' מעיין קישוני אוליאל

אגף שרותי חינוך ורווחה חינוכית-גב' קרין אוחיון

 • מחלקת מחשוב
 • הפסג"ה (מרפ"ד)
 • מחלקת רווחה חינוכית,
 • סל תרבות
 • ביה"ס מנגן
 • ריכוז תוכניות יוצאי אתיופיה
 • כיתת עתיד beta

אגף מינהלה - מלי משה

 • היסעים
 • כ"א מינהלי: עובדי - בתי"ס,  כ"א מלווים,  כ"א דיווחי נוכחות, רכש  ומצאי, ניקיון, הנחיה ובקורת מוסדות חינוך, ביטוח תלמידים מח' תקבולים ותשלומים
 • מלווים

אגף השירות הפסיכולוגי החינוכי - גב’ מרב טמיר מחלקת גני ילדים

 • מחלקת יסודי
 • מחלקת על יסודי
 • מחלקת חינוך מיוחד
 • שירות  פסיכולוגי  משלים

אגף אחזקה ופיתוח מוסדות חינוך - מר פיני דקטר

 • יחידה לחינוך מוכר שאינו רישמי
 • מח' בטיחות בדרכים - גב' טובה עמרם
 • אגף הנוער
 • מינהל התרבות
מבנה ארגוני