הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
סגור חיפוש
סגור תפריט

אגף תכנון עיר

מנהל אגף: משה שמרלר
דואר אלקטרוני: moshes@ptikva.org.il
מזכירת האגף: כרמית כובני
דואר אלקטרוני: karmitk@ptikva.org.il

מזכירות: 03-9052612

מרכז מידע ושרות : 03-9053111


צור קשר

התכנון העירוני עוסק בפיתוח הפיזי, החברתי והכלכלי של העיר, במטרה לשפר את איכות החיים בעיר, לקדם את מעמדה העסקי והתרבותי, וליצור מקומות בהם אנשים יאהבו לגור, לעבוד ולבלות - מקומות חיוניים שיעודדו יצירתיות וחדשנות.

התשתית החוקית לעבודות פיתוח ובניה , במגזר הפרטי והציבורי, היא תכניות מאושרות ובעיקר תכניות בנין עיר (תב"ע). 
הליך הכנת התכניות קבוע בחוק, והוועדה המחוזית לתכנון ובניה שבמשרד הפנים היא הגוף הממשלתי מולו פועל האגף, כוועדה מקומית.
האגף מטפל בשינויים ותכניות שמבצעת הרשות על מנת לשפר תשתיות קיימות, כבישים ,מתחמי מגורים ודרכים ציבוריים.

תפקידי האגף

 • ​טיפול בתכניות (תב"ע), החל מקליטתן במערכת, בחינתן וליווין במסודות התכנון. 
 • טיפול בהתנגדויות ועררים על תכניות. 
 • טיפול בהודעות דבר הכנתן, הפקדתן ואישורן של תוכניות. 
 • טיפול בתכניות בסמכות מקומית, מחוזית וארצית. 
 • טיפול בתכניות היזומות ע"י גורמים פרטיים, (בעלי קרקע ,יזמים וכד') מוסדות (חברת חשמל וכד'.) וגורמי עירייה שונים - החל מיוזמת הנהלת העירייה
   ועד ליחידות בתוך המערכת העירונית .
 • טיפול בתביעות פיצויםי - ירידת ערך בגין אשור תכנית 
 • טיפול במספרי בתים 
 • עדכון ​שוטף של מערכת המידע הגיאוגרפי GIS.
ניתן לעיין בכל התכניות - הן המאושרות והן שבתהליכי אישור - במח' המידע.
על מנת ליזום ולקדן תכנית, יש לתאם פגישה עם האגף.

תכנון קיים בשלושה רבדים

​תכנון ברמה הארצית - כולל את תכניות המתאר הארציות הנערכות על ידי מינהל התכנון של משרד הפנים. 
תכנון ברמה המחוזית - כולל את תכניות המתאר המחוזיות והמדיניות המחוזית הנערכות על ידי לשכת התכנון מחוז מרכז  של משרד הפנים. 
תכנון ברמה המקומית - כולל את התכנית האסטרטגית לעיר, תכנית המתאר העירונית , תכניות אב ומסמכי מדיניות, תכניות מפורטות ועוד.

מחלקת מידע תכנוני היטל השבחה ומדידות 

השירותים הניתנים לאזרח:
 • מידע תכנוני .
 • מידע בדבר ייעודי קרקע ,זכויות בניה ושימושים. 
 • בדיקת חבות בהיטל השבחה. 
 • מפות מדידה - טופוגרפיות, פיתוח ותוכניות לצורכי רישום.
התנגדויות
​הרוצה להתנגד לתכנית שבהליכי אישור, יש להגיש התנגדות בלווה בתהצירה המאומת ע"י עו"ד. 
לתכנית בסמכות מקומית - התנגדות מוגשת לועדה המקומית באמצעות אגף תכנון עיר 
לתכניות בסמכות מחוזית - ההתנגדות מוגשת לועדה המחוזית עם העתק לועדה המקומית

אגף תכנון עיר