הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
סגור חיפוש
סגור תפריט

אגף רישוי ובנייה

מנהל אגף: אדריכל העיר ​ניצן ברכן
דואר אלקטרוני:  nitzanb@ptikva.org.il
מזכירת אגף: דיאנה שלם
דואר אלקטרוני:  dianas@ptikva.org.il

מזכירות : 03-9053099

מרכז מידע ושרות : 03-9053111

צור קשר

משימות האגף

אגף רישוי בנייה משמש כזרוע של הועדה המקומית לתכנון ובנייה. האגף מטפל בכל הבקשות להיתרי בנייה, למבנים חדשים, תוספת בנייה,
שימושים חורגים, תמ"א/38 וכו'.

תפקיד המחלקה

  • הכנה לוועדות תכנון: רשות רישוי, ועדת משנה , ועדת התנגדויות ומליאת הועדה.
  • הפקת היתרי בנייה לאחר מילוי דרישות הועדה, תשלומי אגרות והיטלים.
  • טופס 2 - צו התחלת עבודות: אישור לחבור זמני של תשתיות בתקופת הבנייה.
  • טופס 4(5) - אישור לחיבור קבוע של תשתיות לצורך אכלוס בגמר הבנייה.
  • ​טיפול מול ועדת ערר המחוזית. 


אגף רישוי ובנייה