הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
סגור חיפוש
סגור תפריט

מבנים מסוכנים

המחלקה למבנים מסוכנים אחראית לטיפול במבנים מסוכנים ברחבי העיר בהתאם לחוק העזר לפתח תקווה (מבנים מסוכנים התשנ"ה 1955) .
מתוקף החוק, מנהל היחידה למבנים מסוכנים מופקד על בדיקת מבנה שיש חשד כי בנין עלול לסכן את המחזיקים בו, את הציבור או את הנכסים הסמוכים לו, לקביעת מידת מסוכנות ו/או הריסתו.

תהליך הסרת מבנה מסוכן


בעלי הבניין רשאים לבחור ולתקן את הליקויים בליווי מהנדס בניין מטעמם באופן עצמאי או באמצעות "האגודה לתרבות הדיור"
בכדי להסיר סכנה / מפגע מסוכן יש לפנות למהנדס מוסמך הרשום בפנקס המהנדסים במדור בניין, להכנת תכנית מוסדרת להסרת הסכנה.
העבודות להסרת הסכנה, תהיינה בפיקוחו של המהנדס ע''פ התכנית שתיקבע בהיתר הבנייה.
  • מבנים נטושים - אטימה של מבנה נטוש שמצבו מהווה סכנה לציבור.
  • התמוטטות מידית - במקרים בהם מדובר בסכנת התמוטטות מידית תהיה רשאית העירייה להסיר את המפגע בעצמה, וכן תהיה רשאית לגבות את הוצאות הביצוע.
בסיום העבודה להסרת הסכנה, והעברת תצהיר של המהנדס האחראי מטעם בעל / מחזיק הנכס, בדבר הסרת הסכנה.
סגירת ''תיק מבנים מסוכנים'' שנפתח במחלקה, במידה והעבודה להסרת הסכנה, בוצעה לשביעות רצון המחלקה ולאחר קבלת התצהיר מהנדס בנין.
הסרת הסכנה במבנה מסוכן היא מטרה משותפת להבטיח שלום הציבור ואת בטחון הנכסים הסמוכים.

אי טיפול במבנה מסוכן יגרור צעדים משפטיים.

חשוב לזכור!
כל טיפול במבנה מסוכן, בין אם בהריסה ובין אם בבנייה, חייב בהיתר בנייה ע''פ חוק.

  • מבנים ואתרים לשימור – בהתאם להליך תיקון מבנה לשימור הכנת תיק תיעוד מלא עפ"י הנחיית מנהל התכנון ואגף תכנון עיר כתנאי להגשת בקשה להיתר בניה ואישורו ע"י הממונה על השימור ומה"ע טרם ביצוע התיקונים.
לבירורים בנושא מבנים מסוכנים או הודעה על חשד לסכנה בטיחותית בבניין, ניתן לפנות למחלקת מבנים מסוכנים באחת מהדרכים הבאות:
  • פניה טלפונית למוקד העירוני (106) / ליחידה לפניות הציבור (במקרים דחופים של התרעה על מבנה מסוכן / מפגע בטיחותי)
  • מייל לפניות benny@ptikva.org.il.
  • לבירור מבנה מסוכן יש לפנות למזכירות pikuachb@ptikva.org.il   ‎03-9052288
מבנים מסוכנים