הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
סגור חיפוש
סגור תפריט

מבנים מסוכנים

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
נוכח המצב הביטחוני תינתן ארכה של 30 יום  לתיקון מבנים מסוכנים.  יש להגיש בקשה למייל d.s.p.t@ptikva.org.il

המחלקה למבנים מסוכנים אחראית לטיפול במבנים מסוכנים ברחבי העיר בהתאם לחוק העזר לפתח תקווה (מבנים מסוכנים התשנ"ה 1955) .
מתוקף החוק, מנהל היחידה למבנים מסוכנים מופקד על בדיקת מבנה שיש חשד כי בנין עלול לסכן את המחזיקים בו, את הציבור או את הנכסים
הסמוכים לו, לקביעת מידת מסוכנות ו/או הריסתו.
בעלי הבניין רשאים לבחור ולתקן את הליקויים בליווי מהנדס בניין מטעמם או באמצעות "האגודה לתרבות הדיור"


חוששים שהמבנה בו אתם גרים מסוכן?
האחריות הבלעדית לתקינות  נכס פרטי, בניין או בית פרטי הנה של בעלי הנכס.
במקרה ומתעורר חשד כי המבנה מסוכן ונדרשת בדיקה מקצועית, על הדיירים להזמין באופן פרטי מהנדס לבדיקת תקינות המבנה ולפעול עפ"י הנחיותיו.
האחריות למבנה והעלות הכספית לבדיקה ולתיקונים הנדרשים חלים על הדיירים עצמם!
במידה ויש צורך בהלוואות לשיפוץ המבנים ניתן לפנות למחלקת תרבות הדיור בטלפון 039052399 
לאיתור מהנדס רשום ורשוי ניתן לפנות לאיגוד המהנדסים באמצעות האתר או בטלפון 03-7524075
שמרו על ביטחונכם ועל רכושכם.

המחלקה לתרבות הדיור. לכניסה לחץ כאן​תהליך הסרת מבנה מסוכן
לבדוק את רשימת המכותבים. אם בידכם מידע נוסף לגבי שמות הבעלים או המחזיקים, נודה לכם על העברתו לעירייה בהקדם האפשרי, תוך פירוט שם משפחה, שם פרטי וכתובת הבעלים/המחזיק בנכס ו/או יורשיהם (במידה ובעלי הנכס אינם בחיים).
 • למנות מהנדס בניין רשוי או רשום מטעמכם ולהזמין אצלו דוח הכולל תכניות, מפרט טכני וכתב כמויות לביצוע העבודה.
 • להזמין הצעת מחיר ממספר קבלנים ולמנות קבלן. על הקבלן להיות רשום בפנקס הקבלנים אצל רשם הקבלנים במשרד הבינוי והשיכון, לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, ה'תשכ"ט 1969.
 • העבודות הדרושות תבוצענה בפיקוח צמוד של המהנדס הממונה מטעם בעלי הנכס (עדיף) או מטעם הקבלן המבצע כפי שנקבע בהיתר הבניה.
 • בגמר העבודה חובה על המהנדס להגיש לעירייה טופס הצהרה חתום ע"י מהנדס על הסרת הסכנה להורדת המסמך לחץ כאן
 • את העבודה יש לבצע תוך פרק הזמן המוקצב ע"י העירייה. במידה ואינכם מספיקים לסיים את הביצוע בפרק זמן זה, יש להגיש למחלקת למבנים מסוכנים בקשה מנומקת בכתב להארכה, כיוון שבתום תקופה זו הנושא עובר מיידית לטיפול המחלקה המשפטית לשם הגשת כתב-אישום ופתיחת תיק פלילי בבית המשפט לעניינים מקומיים.
 • בקשה לארכה למועד הסרת הסכנה ברכוש משותף, חייבת חתימה של הנציגות בית משותף (ועד הבית).
 • רכוש מש​ותף הינו קירות חוץ, חדר מדרגות, גג, כולל מרפסת גג, קירות תומכים, מדרגות חוץ, שבילים וקירות תומכים בשטח המגרש, אלא סומנו אחרת בתסריט בית משותף ברשם מקרקעין.
 • בסיום העבודה להסרת הסכנה, והעברת תצהיר של המהנדס האחראי מטעם בעל / מחזיק הנכס, בדבר הסרת הסכנה.
 • סגירת ''תיק מבנים מסוכנים'' שנפתח במחלקה, במידה והעבודה להסרת הסכנה, בוצעה לשביעות רצון המחלקה ולאחר קבלת תצהיר מהנדס בנין.
 • הסרת הסכנה במבנה מסוכן היא מטרה משותפת להבטיח שלום הציבור ואת בטחון הנכסים הסמוכים.

​​

חשוב לזכור! 

 • כל טיפול במבנה מסוכן, בין אם בהריסה ובין אם בבנייה, חייב בהיתר בנייה ע''פ חוק.

 • יש לטפל בכפוף לחוק תכנון בנייה וחוק עזר עירוני חזיתות – אחידות צבע וחיפוי המבנה

 • אי טיפול במבנה מסוכן יגרור צעדים משפטיים ותירשם הערה בטאבו בגין מבנה מסוכן.

מבנים נטושים - אטימה של מבנה נטוש שמצבו מהווה סכנה לציבור.
מבנים ואתרים לשימור -  בהתאם להליך תיקון מבנה לשימור הכנת תיק תיעוד מלא עפ"י הנחיית מנהל התכנון ואגף תכנון עיר כתנאי להגשת בקשה להיתר בניה ואישורו ע"י הממונה על השימור ומה"ע טרם ביצוע התיקונים.

המחלקה לשימור אתרים - לכניסה לחץ כאן​

פניות בנושא מבנים מסוכנים ואו חשד לסכנה בטיחותית בבניין, ניתן לפנות למחלקת מבנים מסוכנים באחת מהדרכים הבאות:
פניה טלפונית למוקד העירוני (106) / ליחידה לפניות הציבור (במקרים דחופים של התרעה על מבנה מסוכן / מפגע בטיחותי).

​רשימת מבנים מסוכנים - לפניכם קובץ אקסל ​להורדה  30-רשימת מבנים מסוכנים 11-2023..xlsx

על מנת לקבל מידע עדכני ו/או אישור עבור שמאות ובנקים יש לשלוח טופס מקוון לקבלת מידע בנושא מבנה מסוכן.​מענה טלפוני מחלקת מבנים מסוכנים : יום ראשון וחמישי בוקר 9:00-12:00 , יום שלישי אחה"צ ​13:00-16:00​.

בעלי תפקידים
ירון הלפגוט - מנהל אגף פיקוח על הבנייה  | yaronh@ptikva.org.il
אילנה חרזי - מזכירות | טלפון 03-9113914 | d.s.p.t@ptikva.org.il​
בני טולדנו -מנהל מחלקה | טלפון: 03-9053107 | benny@ptikva.org.il​​​​​
דיאנה ויינר סגל - סגנית מנהל מחלקה. טלפון 03-9152815 dianaws@ptikva.org.il
מבנים מסוכנים