הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
סגור חיפוש
סגור תפריט

עבודות הפטורות מהיתר

​​​​​                                                                        

    ​  חשוב ביותר !!!!  דיווח ללא צירוף 3 תמונות  ​ ומ-3 זוויות שונות ​יסורב !!!

הבהרה : "סככות וגגונים" - אין הכוונה לסככות אלא לסוככים בלבד. עבור סככה יש להוציא היתר כחוק.


​​
הסבר על הרפורמה

בתאריך 1.8.14 נכנס לתוקפו תיקון 101 לחוק התכנון והבניה (הרפורמה בחוק התכנון והבניה). הרפורמה בתכנון, רישוי ובנייה, הינה אחת הרפורמות הסטטוטוריות המקיפות והמשמעותיות ביותר בתולדות מדינת ישראל, שבמרכזה שינוי מהותי בחוק משנת 1965. יישום הרפורמה אמור להביא  להקלה על האזרחים, על ידי הפחתת הבירוקרטיה וזמני ההמתנה לאישורים השונים, וכן פישוט הליכי התכנון והבנייה באמצעות מתן זמן קצוב למענה ולאישור תכניות.  

עבודות הפטורות מהיתר

הנחיות לעבודות הפטורות מהיתר - פתח תקווה

בעקבות השינויים בחוק התכנון והבניה סעיף 101 מאפשר לבצע עבודות מסוימות ללא צורך בבקשה להוצאת היתר.
יש להיכנס לאתר משרד הפנים שם קיימים  הסברים ואיורים שנועדו לפרט ולפשט מה נקבע בתקנות הפטור מהיתר.

הבית האינטראקטיבי​


לדיווח על עבודה הפטורה מהיתר​ לחץ כאן​


יש לציין כי ההנחיות המגדירות מהן העבודות הפטורות מהיתר בניה הן כלליות למדי. הוועדה המקומית רשאית
להגדיר את העבודות הללו בצורה יותר מפורטת, ע"י פרסום הנחיות מרחביות מטעמה.


סגירת החורף


במקרים של דיווח על סגירת חורף בבית עסק (פרגודים), יש לצרף את תכנית העסק הכוללת את מבנה סגירת החורף.

להגשת מסמכים עבור סגירת חורף יש לצרף מסמכים ולשלוח אל ניר צברי מנהל מחלקת איתור מידע במייל nirza@ptikva.org.il

המסמכים המ​תבקשים ע"פ סעיף 26-ב':

 תכניות חתכים וחזיתות של סגירת החורף יחד עם המבנה הצמוד בקנ"מ 50:1 

יש לסמן את הפתחים, החומרים וגוונים. 

יש לסמן את גבולות המגרש וקווי הבניין. 

יש לצרף תצהיר יציבות (1).pdf וכן תצהיר עורך בקשה ומבקש לסגירת חורף.pdf

הערות

  • לא תותר שפיכה חופשית מהגג. 
  • גג המבנה יוקף קרניז אנכי להסתרת שיפוע ניקוז הגג.
  • תוקף פעילות סגירת חורף: 01/11 ועד ל 30/04 ( חצי שנה בלבד ).
  • ביום שלאחר תום התוקף יש לפרק התוספת הנ"ל 


פת33-2000.pdf       ( יש לקרוא בקפידה ולפעול ע"פ תב"ע זו )
עבודות הפטורות מהיתר