מרכז השירות הדיגיטלי במינהל הנדסה

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/dMZ1qQbbWl0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
תאריך: 13/05/2020

​​