הגשת בקשה להיתר בנייה באופן מקוון

תאריך: 15/02/2018

​לצורך הגשת בקשה להיתר באופן מקוון יש לבצע את הפעולות הבאות :