בקרוב - שימור התחדשות ופיתוח

תאריך: 19/02/2018

​בקרוב יועלה לאתר אזור חדש העוסק בשימור מבנים , התחדשות עירונית ופיתוח