אחוזי הסכמת בעלים ובנייה ירוקה

תאריך: 15/12/2019

​אחוזי הסכמת בעלים לכל סוג בקשה לדיון בוועדה/קבלת היתר: הכלל: כל שטח משותף שיחיד מבקש להשתמש לצרכיו האישיים מצריך %100 חתימות, כגון : גג משותף, תוספת בניה בקומת הקרקע בחצר בניין ועוד. תמ"א 38 -במעמד פתיחת בקשה- %75 חתימות. להיתר יידרשו %100[ או אישור מפקחת[ מרפסות- כל אחד זכאי ל-12 מ"ר מרפסת – חתימת ועד בית. מעבר ל-12 מ"ר , ניתן להשתמש ביתרת הממ"ד של הדירה )באם קיימת יתרת שטח ממ"ד לא מנוצלת( – חתימת ועד בית. בהיעדר שטח ממ"ד פנוי, אפשרי לעשות שימוש בשטחי הבניין הפנויים - % 100 חתימות. 1 .בניה ירוקה תקן בניה ירוקה ת"י 5281 עפ"י מתווה פורום 15( הבניינים שיצטרכו לעמוד בתקן הם מבני מגורים חדשים בני 9 קומות ומעלה , בנייני משרדים ותעסוקה , מבני מסחר , בריאות ומלונאות.( התקן נותן הגדרה ברורה למושג "מבנה ירוק" ומסביר מהם תשע הקריטריונים על פיהם ימדדו בניין חדש או משופץ:  אנרגיה – זהו החלק העיקרי והגדול ביותר של התקן, המהווה יותר משליש מהציון הכללי. סעיף זה בוחן את התפקוד האקלימי של מבנה ובודק האם הוא מתוכנן באופן המאפשר לו להיות חסכוני באנרגיה. בין היתר הוא בודק את מידת בידוד המבנה, יצירת תנאי טמפרטורה המתאימים לנוחות המשתמש, תאורה טבעית מספקת, אמצעי חימום מים, אנרגיות מתחדשות ועוד.  קרקע – כיצד נעשה שימוש יעיל בקרקע, בנייה בהתאם לתוואי הקרקע הטבעית, שיקום נופי, אי פגיעה בבתי גידול, שימוש בצמחייה חסכונית במים ועוד.  מים, שפכים וניקוז – חלק זה מתייחס לחסכון וניהול מים בפרויקט – שימוש במי מזגנים, השקיה ואי פגיעה במערכות ניקוז קיימות. כך למשל, חסכון במים שפירים בבניין יניב עד 4.5 נקודות, ובגינה – עד 7.2 נקודות.  חומרים – שימוש בחומרי בנייה ממוחזרים, מקומיים ובעלי תו ירוק.  בריאות ורווחה – אוורור, איכות האוויר במבנה, רעש וקרינה, שליטת המשתמש בתאורה ובטמפרטורה.  פסולת – עד כמה תתבצע הפרדת פסולת בבניין.  תחבורה – למשל נגישות לתחבורה חלופית והצבת מתקנים לאופניים.  ניהול אתר בנייה – ניהול סביבתי של אתר בנייה, שימוש חוזר בפסולת בנייה ועוד.  חדשנות – הצגת טכנולוגיות חדשניות ויצירתיות שמהוות ערך מוסף למבנה בהיבט הירוק. בברכה – דנה יעקובי, מנהלת מרכז שרות- מינהל ההנדסה פתח תקווה il.org.ptikva@d