חדש !! הזמנת חבות בהיטל השבחה בצורה מקוונת

תאריך: 19/01/2022

​מצורף טופס להזמנת הערכת חבות בהיטלי השבחה

https://www.petah-tikva.muni.il/Engineering/Revie_planning_info/Pages/shuma_form.aspx