תקנות שעת חירום - מינהל ההנדסה

תאריך: 30/03/2020

א' ניסן, תש"פ
2020 , 26 מרץ

ביום 25.3.2020 פורסמו תקנות שעת חירום עקב נגיף הקורונה החדש, מצב אשר דרש דחיית מועדים בענייני תכנון ובנייה ותנאים למתן תעודת גמר, תש”פ-2020, שעניינן “הקפאת” כלל התקופות המפורטות בחקיקה הנוגעת לתכנון ובנייה כמפורט בתקנות, למעט החריגים שפורטו בתקנות אשר לגביהם לא נמצאה הצדקה להקפאת התקופות כאמור או בהחלטות מוסדות תכנון במשך תקופת תוקפן של תקנות אלה – החל מיום 15.3.2020 ועד תום 60 יום ממועד פרסומן של תקנות אלה, שפורסמו ע”י מינהל התכנון .

ראש העיר רמי גרינברג התייחס לתקנות ואמר “המצב אליו מדינת ישראל נקלעה עקב התפשטות נגיף הקורונה מחייבת הערכות במגוון תחומים, בין היתר תיקון תקנות שעת חירום בכל הקשור לתכנון ובנייה, וזאת על מנת שלא לגרום לעיכובים ולמנוע ככל הניתן נזק מתמשך לשוק התכנון והבנייה, גם לאחר תום מצב החירום. עיקרן של התקנות ב”הקפאת מועדים” שנקבעו בחקיקה או בתקנות ביחס להליכי אישורה של תכנית, התנגדויות, עררים והליכי רישוי. יחד עם זאת, התקנות אינן מחייבות כי בהכרח לא יתקיימו דיונים.

אנו בפתח תקוה נמשיך לקדם ביצוע פרויקטים בשטח ככל הניתן ולנצל את ההזדמנות כי המרחב הציבורי פנוי לעבודות”.

לצפייה ולהורדת תוכן לחץ כאן.