הוראת שעה- הארכת תוקף תיקי מידע להיתר

תאריך: 02/08/2020

​מצורף מסמך תקנות שר הפנים. לחץ כאן