הנחיות לתכנון הסדרי תנועה זמניים

תאריך: 03/08/2022

​​​​המסמך המובא כאן​ נערך ונכתב ע"י צוות מומחים ובעזרתה של וועדת היגוי רחבה במטרה ליצור מסמך הנחיות רחב ומדוייק.

יש לפנות למהנדס תנועה להכנת התוכנית