תאריך
תיאור

​להלן קישורים למידע:

  1. נוסח פרסום להנחיות מרחביות תיקון 101
  2. הנחיות מרחביות לבנייה צמודת קרקע
  3. הנחיות מרחביות לבנייה רוויה למגורים מעל 9 קומות
  4. הנחיות מרחביות לבנייה רוויה למגורים עד 9 קומות
  5. הנחיות מרחביות לאזורי תעשיה ומלאכה.

 

סדר הופעה
סטאטוס פעיל
קבצים מצורפים