תאריך
תיאור

​לידיעה:
לצורך פתיחת בקשה למידע יש תחילה לפתוח את הבקשה דרך אתר רישוי זמין.
להיכנס למערכת רישוי זמין בתור עורכי בקשות ולהגיש את הבקשה.
במידה ואינכם יודעים איך לעשות זאת באתר מוסבר ואף קיימים מועדי הדרכות.

סדר הופעה
סטאטוס פעיל
קבצים מצורפים