הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
סגור חיפוש
סגור תפריט

הגשת בקשה לנספח להיתר

​טופס זה הינו טופס מקוון להגשת בקשה לנספח להיתר עבור שינויים שהינם בסמכות מה"ע. יש למלא את הטופס לפי ההנחיות ולהגישו. הבקשה המוגשת תגיע למרכז מידע ושירות במנהל הנדסה אשר יחל טיפול בבקשה. עם תחילת הטיפול בבקשה יישלח מייל לעורך הבקשה ולמבקש הבקשה אשר יאשר כי החל הטיפול בבקשה.

  • תצהיר בעלים: קישור להורדת קובץ למילוי ידני וצירופו כאן
  • תשלום אגרת נספח להיתר: את התשלום ניתן לבצע באופן מקוון בקישור כאן
גודל מותר לכל קובץ הינו עד 5MB.
במידה והקובץ גדול יותר, ניתן לשלוח במייל לכתובת: ServDeskHandasa@ptikva.org.il ולציין במייל שהקבצים שייכים לבקשה לנספח להיתר שמקושרת לבקשה להיתר מס' [מס' הבקשה להיתר שהוזן בעמוד הראשון].
מכיוון שכל הקבצים הינם קבצי חובה – יש לצרף דף לבן במקום קובץ שנשלח במייל.
יש לציין בהערות בסוף טופס הגשה זה שנשלחו קבצים במייל (רצוי לפרט את המסמכים שנשלחו).

* שדה חובה

טופס המכיל שלבים
  1. 1
  2. 2
  3. 3

מס' רישוי זמין של בקשה להיתר (10 ספרות)יש להזין במבנה: קידומת, מקף ו-7 ספרות לדוגמא 053-1234567יש להזין במבנה: קידומת, מקף ו-7 ספרות לדוגמא 053-1234567
ההיתר בגינו מבוקשים השינויים.
ניתן לצרף סוג קובץ: pdf.
יש לסמן על גבי התשריט את השינויים המבוקשים ולמספרם.
ניתן לצרף סוג קובץ: pdf, dwf.
את תצהיר הבעלים יש להוריד מהקישור המצורף בראש הדף, ולצרפו כאן סרוק, מלא וחתום עפ"י ההנחיות.
ניתן לצרף סוג קובץ: pdf.
סוג קובץ: pdf. עד גודל של 2 mb


הגשת בקשה לנספח להיתר