הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
סגור חיפוש
סגור תפריט

הגשת תיקונים לבקשה לנספח להיתר

​טופס זה הינו טופס מקוון להגשת תיקונים לבקשה לנספח להיתר שהוגשה ונדרשו בה תיקונים. התיקונים יישלחו למטפל בבקשה. 

ניתן לעקוב אחר השלמת הדרישות לתיקון בהתאם להגשת התיקונים באתר במיקום הבא: עיריית פתח תקווה > העיריה > הנדסה > אתר הנדסה > צפייה בבקשות והיתרים > איתור בקשות

תצהיר בעלים להורדה  (יש לצרף את הקובץ החתום לטופס זה ).

גודל מותר לכל קובץ הינו עד 5MB.
במידה והקובץ גדול יותר, ניתן לשלוח במייל לכתובת: ServDeskRishui@ptikva.org.il ולציין במייל שהקבצים שייכים לבקשה לנספח להיתר מס' [מס' הבקשה לנספח להיתר שהוזן בטופס הגשה זה].
יש לציין בהערות בסוף טופס הגשה זה שנשלחו קבצים במייל (רצוי לפרט את המסמכים שנשלחו).

* שדה חובה


יש לציין את מס' הבקשה לנספח להיתר אשר לה מוגשים התיקונים בטופס זה (8 ספרות)
יש לסמן על גבי התשריט את השינויים המבוקשים ולמספרם
סוגי קבצים: pdf, doc, docx, jpg, gif, png.
יש להוריד את תצהיר הבעלים מראש עמוד זה ולצרפו חתום
סוגי קבצים: pdf.
ההיתר בגינו מבוקשים השינויים. ניתן לצרף סוג קובץ pdf
סוג קובץ: pdf. עד גודל של 2 mb
סוג קובץ pdf עד גודל של 2 mb.


הגשת תיקונים לבקשה לנספח להיתר