הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
סגור חיפוש
סגור תפריט

הגשת בקשה פרטנית/ שולחן עגול

​טופס זה הינו טופס מקוון להגשת בקשה פרטנית/ שולחן עגול בהתאם להנחיה בתיק המידע להיתר שנדרש תהליך בקשה פרטנית. יש למלא את הטופס לפי ההנחיות ולהגישו. הבקשה המוגשת תגיע למרכז מידע ושירות במנהל הנדסה אשר יחל טיפול בבקשה. עם תחילת הטיפול בבקשה יישלח מייל לעורך הבקשה ולמבקש הבקשה אשר יאשר כי החל הטיפול בבקשה.

טופס תצהיר מהנדס למבנה שאינו עומד בתקן ישראלי 413 ( עמידות ברעידות אדמה ) להורדה לחץ כאן

גודל מותר לכל קובץ הינו עד 5MB.
במידה והקובץ גדול יותר, ניתן לשלוח במייל לכתובת: ServDeskHandasa@ptikva.org.il ולציין במייל שהקבצים שייכים לבקשה פרטנית לבקשה למידע מס' [מס' הבקשה למידע שהוזן בעמוד הראשון].
במידה ומדובר בקובץ חובה – יש לצרף דף לבן במקומו.
יש לציין בהערות בסוף טופס הגשה זה שנשלחו קבצים במייל (רצוי לפרט את המסמכים שנשלחו).

* שדות חובה

טופס המכיל שלבים
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4

מס' רישוי זמין של בקשה למידע (10 ספרות)

יש למלא 4 ספרות בהתאמה לתיק המידע

יש למלא 2-4 ספרות בהתאמה לתיק המידע

בהתאמה לתיק המידע

בהתאמה לתיק המידע

בהתאמה לתיק המידעיש להזין במבנה: קידומת, מקף ו-7 ספרות לדוגמא 053-1234567יש להזין במבנה: קידומת, מקף ו-7 ספרות לדוגמא 053-1234567
על תכנית ההגשה לכלול: טבלאות שטחים והקלות, תרשים סביבה, פיתוח, קומות, 2 חתכים, 4 חזיתות.
ניתן לצרף קובץ מסוג dwf בלבד.
על תכנית התנועה לכלול: כניסות, חניות, גישה לרכבי תפעול ובטחון.
ניתן לצרף קבצים מסוג DWFx , PDF בלבד
על נסח הטאבו להיות מעודכן עד חצי שנה אחורה.
ניתן לצרף קבצים מסוג PDF בלבד
נדרשת הדמיה מ- 4 חזיתות כולל פיתוח.
ניתן לצרף קבצים מסוג PDF, JPG, GIF, PNG
עד 5 עצים במגרש – יש לצרף צילום העצים. מעל 5 עצים במגרש – יש לצרף סקר עצים.
ניתן לצרף קבצים מסוג PDF, JPG, GIF, PNG
נדרש בבקשות מסוג שימור אתרים/ מבנים לשימור.
ניתן לצרף קבצים מסוג PDF בלבד
דרישה לשולחן עגול מתיק המידע במידה וקיימת
סוגי קבצים: pdf, doc, docx, jpg, gif, png.
דרישה לשולחן עגול מתיק המידע במידה וקיימת
סוגי קבצים: pdf, doc, docx, jpg, gif, png.
דרישה לשולחן עגול מתיק המידע במידה וקיימת
סוגי קבצים: pdf, doc, docx, jpg, gif, png.
דרישה לשולחן עגול מתיק המידע במידה וקיימת
סוגי קבצים: pdf, doc, docx, jpg, gif, png.


הגשת בקשה פרטנית/ שולחן עגול