הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
סגור חיפוש
סגור תפריט

הגשת בקשה פרטנית/ שולחן עגול

​טופס זה הינו טופס מקוון להגשת בקשה פרטנית/ שולחן עגול בהתאם להנחיה בתיק המידע להיתר שנדרש תהליך בקשה פרטנית. יש למלא את הטופס לפי ההנחיות ולהגישו. הבקשה המוגשת תגיע למרכז מידע ושירות במנהל הנדסה אשר יחל טיפול בבקשה. עם תחילת הטיפול בבקשה יישלח מייל לעורך הבקשה ולמבקש הבקשה אשר יאשר כי החל הטיפול בבקשה.

* שדות חובה

טופס המכיל שלבים
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4

מס' רישוי זמין של בקשה למידע (10 ספרות)

יש למלא 4 ספרות בהתאמה לתיק המידע

יש למלא 2-4 ספרות בהתאמה לתיק המידע

בהתאמה לתיק המידע

בהתאמה לתיק המידע

בהתאמה לתיק המידעיש להזין במבנה: קידומת, מקף ו-7 ספרות לדוגמא 053-1234567יש להזין במבנה: קידומת, מקף ו-7 ספרות לדוגמא 053-1234567
עבור סוגי בניה: בניה חדשה הכוללת הקלות (אינה תואמת תב"ע). תמ"א 38 חיזוק מבנה קיים, תמ"א 38 הריסה ובניה, שימוש חורג, משרדים ותעסוקה, mb אולם אירועים, שימור אתרים, מבנים לשימור, בניה במרחב ציבורי, שימושים מעורבים.
ניתן לצרף סוגי קבצים: pdf, dwf. עד גודל של 5 mb
סוגי קבצים: pdf, dwf. עד גודל של 5 mb
ניתן לצרף קובץ מסוג pdf עד גודל של 2 mb
עבור סוגי בניה: בניה חדשה הכוללת הקלות (אינה תואמת תב"ע), תמ"א 38 חיזוק מבנה קיים, תמ"א 38 הריסה ובניה, שימוש חורג, משרדים ותעסוקה, אולם אירועים, שימור אתרים, מבנים לשימור, בניה במרחב ציבורי.
סוגי קבצים: pdf, jpg, gif, png. עד גודל של 5 mb
עבור סוג בניה: שימושים מעורבים
סוגי קבצים: pdf, jpg, gif, png. עד גודל של 5 mb
צילום העצים. סוגי קבצים: pdf, jpg, gif, png עד גודל של 5 mb
סקר עצים. סוג קובץ: pdf עד גודל של 5 mb
עבור סוג בניה: שימור אתרים, מבנים לשימור
סוג קובץ: pdf עד גודל של 5 mb
דרישה לשולחן עגול מתיק המידע במידה וקיימת
סוגי קבצים: pdf, doc, docx, jpg, gif, png. עד גודל של 5 mb
דרישה לשולחן עגול מתיק המידע במידה וקיימת
סוגי קבצים: pdf, doc, docx, jpg, gif, png. עד גודל של 5 mb
דרישה לשולחן עגול מתיק המידע במידה וקיימת
סוגי קבצים: pdf, doc, docx, jpg, gif, png. עד גודל של 5 mb
דרישה לשולחן עגול מתיק המידע במידה וקיימת
סוגי קבצים: pdf, doc, docx, jpg, gif, png. עד גודל של 5 mb


הגשת בקשה פרטנית/ שולחן עגול