הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
סגור חיפוש
סגור תפריט

הגשת בקשה פרטנית אתר לשימור/שולחן עגול

​​​הגשת בקשה פרטנית - אתר לשימור /שולחן עגול

טופס זה הינו טופס מקוון להגשת בקשה המתייחסת לחלקה לשימור בהתאם להנחיה בתיק המידע להיתר.
יש למלא את הטופס לפי ההנחיות ולהגישו. הבקשה המוגשת תגיע למרכז מידע ושירות במנהל הנדסה אשר יחל טיפול בבקשה. 
עם תחילת הטיפול בבקשה יישלח מייל לעורך הבקשה ולמבקש הבקשה אשר יאשר כי החל הטיפול בבקשה.

תנאי סף להגשת בקשה פרטנית בשלבים:
שלב א' – לדיון בועדת שימור אתרים
תיק תיעוד מקדמי
מהות הבקשה
תכנית הגשה בפורמט DWF

( בבנייה )


הגשת בקשה פרטנית אתר לשימור/שולחן עגול