הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
סגור חיפוש
סגור תפריט

הגשת בקשה לאישור תשריט בית משותף

  • טופס זה הינו טופס מקוון להגשת בקשה לאישור תשריט בית משותף. 
  • יש למלא את הטופס לפי ההנחיות ולהגישו. 
  • הבקשה המוגשת תגיע למרכז מידע ושירות במנהל הנדסה אשר יחל טיפול בבקשה. 
  • עם תחילת הטיפול בבקשה יישלח מייל לעורך הבקשה ולמבקש הבקשה אשר יאשר כי החל הטיפול בבקשה.
  • גודל מותר לכל קובץ הינו עד 5MB.
    במידה והקובץ גדול יותר, ניתן לשלוח במייל לכתובת: ServDeskHandasa@ptikva.org.il ולציין במייל שהקבצים שייכים לבקשה לאישור תשריט בית משותף שמקושרת לבקשה להיתר מס' (מס' הבקשה להיתר).
מכיוון שכל הקבצים הינם קבצי חובה – יש לצרף דף לבן במקום קובץ שנשלח במייל.
יש לציין בהערות בסוף טופס הגשה זה שנשלחו קבצים במייל (רצוי לפרט את המסמכים שנשלחו).

* שדה חובה
טופס המכיל שלבים
  1. 1
  2. 2
  3. 3

מס' פנימי של בקשה להיתר (8 ספרות, מתחיל ב- 4 ספרות של שנת הגשת הבקשה להיתר)יש להזין במבנה: קידומת, מקף ו-7 ספרות לדוגמא 053-1234567יש להזין במבנה: קידומת, מקף ו-7 ספרות לדוגמא 053-1234567
ראה הנחיה להגשת התשריט בקישור שבראש דף זה. התשריט יהיה חתום ע"י מודד המאשר התאמה לשטח. חתום ע"י אדריכל המאשר התאמה להיתר. מאומת ע"י עו"ד. סוג קובץ pdf
ניתן לצרף סוג קובץ: pdf.
ההיתר בגינו מבוקשים השינויים.
ניתן לצרף סוג קובץ: pdf.


הגשת בקשה לאישור תשריט בית משותף