הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
סגור חיפוש
סגור תפריט

פטור לממ"ד הוראת השעה


הוספת מרחב מוגן דירתי עפ"י הוראת השעה- חרבות ברזל


הוראת שעה, עבודות ומבנים הפטורים מהיתר, התשפ"ד 2023​


הליך הפטור אינו פוטר מהחובה לעמוד בכל ההוראות החלות על המקום ועל המבנה מכוח תב"ע, הנחיות מרחביות ותקני הבניה.

הפטור חל על יחידת דיור צמודת קרקע ואו ביחידת דיור בבניה נמוכה של עד 2 קומות ( בנייה רוויה ).

שטח המרחב המוגן לא יעלה על 9 מ"ר נטו (ללא קירות) ושטח זה לא יבוא במניין שטחי הבניה המותרים.

לא תחול חובת תשלום היטל השבחה בגין הנ"ל.

 

פתיחת הבקשה תהיה בדרך מקוונת באמצעות אתר פיקוד העורף.

קישור הגשת בקשה להוספת מרחב מוגן דירתי עפ"י הוראת השעה  - חרבות ברזל

https://www.oref-rishuy.org.il/HomePage?ReturnUrl=%2f

להגשת הבקשה נדרשים בעלי המקצוע הבאים :​

  1. עורך בקשה  – כהגדרתו בתקנות התכנון והבנייה (רישוי ובניה) התשע"ו 2016:

    מי שמוסמך לפי תקנות המהנדסים והאדריכלים להגיש לרשות המוסמכת תכנית כמשמעותה בתקנות האמורות: אדריכל / מהנדס מבנים / הנדסאי

     
  2. מהנדס מבנים -  תכנון הממ"ד בהתאם לתנאים הקבועים בתקנות המפרטים.

לאחר ביצוע- מתן אישור בדבר יציבות הממ"ד וכן אישורו כי הקמתו לא פגעה בשלד הבניין וביציבותו או במערכות הבניין ובתפקודיו.


להלן קובץ התקנות:​

הוראת שעה - פטור מהיתר להוספת ממד .pdf


 בתוך 14 ימים תיבדק הבקשה ע"י פיקוד העורף אשר יסרב ואו ואו יאשר הבקשה.

האישור יהווה הסכמה לביצוע.

בסיום הביצוע, יש לדווח תוך 45 יום באתר מנהל התכנון.​

לינק לדיווח לחץ כאן​

הדיווח יכלול את המסמכים הבאים לצפיה/ הורדת הקובץ Iron-Sword_apartment protection book_231029_143258.pdf

 פטור לממ"ד הוראת השעה