הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
סגור חיפוש
סגור תפריט

הליך רישוי לאחר היתר


        שלבים מתקדמים לאחר מתן היתר בנייה

 1. טופס 2: צו התחלת עבודה, אישור לחיבור זמני של תשתיות בתקופת הבניה.
  לצורך קבלת טופס 2, יש להשלים את גיליון הדרישות.

 2. טופס 4: אישור לחיבור קבוע של תשתיות (חשמל, ביוב, מים וכו') בגמר הבניה לצורך איכלוס.
  לצורך קבלת טופס 4, יש להשלים את גיליון הדרישות לטופס 4.

 3. שחרור ערבות להבטחת תנאי היתר: עבור תוספות בניה לא נדרש להוציא טופס 4 לאיכלוס, אך המחוקק קבע שיש להפקיד ערבות לצורך
  א. הבטחת ביצוע תנאי ההיתר.
  ב. גובה הערה.
 4. תעודת גמר . לאחר קבלת טופס 4 ועד שנה מכך , בעל ההיתר יידרש להגיש בקשה לתעודת גמר. בכדי לקבלה, מהנדס הוועדה  ייבדוק כי הבנייה נעשתה בהתאם לכתוב בהיתר וכי כל התקנות של הבקשה להיתר, האגרות ותנאי ההיתר קויימו. לבסוף, הוא גם בודק כי פסולת הבנייה הועברה לאתר פסולת מורשה.

  כמו כן, מתכנן השלד ינסח הודעה בכתב כי קיימת תוכנית קונסטרוקציה עדכנית. בתום התהליך, המהנדס ימסור תעודת גמר חתומה לבעל ההיתר המהווה אישור גמר


  רישוי זמין          טפסים


הליך רישוי לאחר היתר