הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
סגור חיפוש
סגור תפריט

הגשת בקשה לנספח להיתר


הגשת בקשה לנספח להיתר / תיקונים לבקשה לנספח להיתר


אלה הם הסוגים של שינויים שניתן להתירם לפי תקנה 3  ובלבד שהמהנדס שוכנע שאין בשינוי פגיעה בעיצובו של הבנין:   • שינויים בחלוקה של שטחי הבניה אם אין בהם שינוי במספר הדירות.
  • לענין תקנה זו, "דירה" - כהגדרתה בסעיף 145 לחוק - שינויים הטעונים היתר לפי סעיף 145 לחוק, בחלוקת השטחים הנועדים לחלקי השירות של הבנין, לפי תקנות חישוב שטחים, ובלבד  שלא יועברו השטחים שנועדו בהיתר להיות מתחת למפלס הכניסה הקובעת בבנין או מעליה שסך כלהשטח שמבוקש לשנותו אינו עולה על200 מטרים רבועים או חמישה אחוזים מכלל השטחים שנועדו בהיתר או בתכנית כשטחים למטרת שירות כאמור,הכל לפי הנמוך מביניהם
  • שינויים במספר הפתחים לבנין, במיקומם, בצורתם או בגודלם
  • שינויים במיתקנים הטכניים החיצוניים של הבנין והוספה או גריעה מהם, ובלבד שאינם שטחים בנויים, והשינויים אינם פוגעים בתיפקוד הבנין ובתנאי הסביבה
  • שינויים בבליטות ובמעקות
  • שינויים בחמרי הבניה ובגימור הבנין
  • שינויים במפלס הכניסה הקובעת לבנין ככלשהם מחוייבים לדעת המהנדס על פי שיקולים הנוגעים לגישה לבנין או לפיתוח השטח שמסביבו
  • שינויים בגובה כל קומה מקומות הבנין עד כדי 10 אחוזים בדרך של הוספה לגובהה של קומה או גריעה ממנה ובלבד שסך כלהתוספות לא יעלה על2מטרים
  • שינויים בעבודות פיתוח בחצר הבנין ככל שהם נוגעים לגבהים למיקום שבילים, לרחבות, לחמרי גמר, גינון וכיוצא באלה
  • תוספת במספר המדרגות או גריעה ממנו, שינוי בצורתן או במידותיהן, בכבשים או במעקות ובלבד ששינויים אלה לא יפחיתו את אפשרויות השימוש, בידי נכים, באותם חלקי הבנין שמיתקנים כאמור נועדו לשרת.

יש לתת את הדעת לגבי מיספור השינוי בתשריט- שינויים בצורתם ובמיקומם של חלקי בנין ושל שלד הבנין שיש בהם לדעת המהנדס שיפור בתפקודיו של הבנין או בעיצובו. 


הגשת בקשה לנספח להיתר - לחץ כאן

הגשת בקשת תיקונים לבקשה לנספח להיתר - לחץ כאן
הגשת בקשה לנספח להיתר