הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
סגור חיפוש
סגור תפריט

תשריט בית משותף

מהו תשריט בית משותף ?

כאשר מבוצע רישום של בניין (מבנה עם יותר משתי יחידות דיור) בפנקס הבתים המשותפים, התשריט הוא אחד המסמכים המרכזיים הנדרשים לצורך מימוש הרישום. הכנת תשריט בית משותף מבוצעת על פי חוק התכנון והבניה תשכ"ה- 1965, בו מפורטים כללים ברורים והנחיות להכנת תשריט לרישום הבית המשותף. על פי הנחיות רשות רישום המקרקעין, על התשריט להיות מוגש ב-3 עותקים, ועליו לכלול את הפרטים המזהים של החלקה, פרטים על המבנה, פרטים על הדירות (תרשים בקנ"מ של 1:100 תוך ציון כיוון צפון), תרשים הסביבה (בקנ"מ של 1:1250), תרשים חלקה עם תיחום גבולות החלקה, פירוט שטח ציבורי בחלקה (אם קיים) וזיקות הנאה.

מהרגע בו חתם עליו עורך התשריט, תקוף המסמך הוא 6 חודשים. במקרה בו עברו 6 חודשים והבית המשותף לא נרשם, יש לחדש את חתימת עורך התשריט על הצהרה משפטית על כך שהתשריט עדיין משקף את המציאות ולא הוצאו שינויים במבנה.

תפקידו של תשריט בית משותף הוא להדגים באופן גרפי את מבנה הדירות באותו בניין משותף. בתשריט מתוארות הדירות, לרבות אורך ורוחב, מימון החלונות והדלתות ומיקום הכניסה לכל דירה. בנוסף, בתשריט קיימים מיקומי מרפסות, מחסנים, חניות ושטחים מוצמדים השייכים לדירה מסוימת בבניין, גם אם הם אינם צמודים לאותה דירה.

תשריט בית משותף מתאר גם את חלקי הרכוש המשותף ואת החלקים המצויים בתוך החלקה ומחוץ לדירות, יחד עם פירוט על מתקנים משותפים לכל הדיירים. תשריט בית משותף מתאר גם את המיקום של החלקה בסביבה התכנונית שלה, ובנוסף גם זכויות מעבר וזיקות הנאה נוספות בחלקה.

לאחר רישום הבניין, ניתן לבצע הזמנת תשריט בית משותף באמצעות פניה ללשכת הרישום ולקבל עותק של 'תיק הבית המשותף', הכולל גם את התשריט. יצירת תשריט בית משותף מלווה על ידי עורך דין המכיר את עסקאות רכישת הדירות שנעשו בבניין, ואשר מתחייב לנכונות התשריט. את התשריט עצמו מכין לרוב המודד עבור החברה הקבלנית.

תפקידיו של תשריט בית משותף הם, בין היתר, מניעת ויכוחים בין שכנים באשר לבעלות על חנייה, למשל- אם דייר אחר חונה בחנייה שאינה שלו, המשטרה תבקש תשריט של החניות בטאבו, על מנת לאכוף את החוק ולהרחיק אותו מהחנייה. השמאי יבקש תשריט בית משותף לצורך רישום משכנתא.

מתוך .nadlancenter.co.il

תהליך קבלת תשריט בית משותף מאושר ע"י הוועדה המקומית

את תשריט הבית המשותף יש לערוך עפ"י: קובץ הנחיות להגשת תשריט בית משותף 

את התשריט יש להגיש לאישור הועדה המקומית באמצעות טופס ההגשה המקוון: הגשת בקשה לרישום בית משותף

מרגע שהבקשה תיקלט בועדה המקומית, מגיש הבקשה יקבל הודעה במייל שהחל הטיפול בבקשה לאישור תשריט הבית המשותף ע"י הועדה המקומית.

מרגע זה, ניתן לעקוב אחר סטטוס הבקשה בכל עת כאן: מנוע חיפוש לאיתור בקשות (דרישות לתיקונים יופיעו תחת כותרת "גיליון דרישות").

תיקונים לבקשה ניתן להגיש באמצעות טופס הגשת תיקונים: הגשת תיקונים לבקשה לרישום בית משותף

בסיום הטיפול בבקשה ע"י הרשות המקומית, ניתן יהיה להוריד את תשריט הבית המשותף החתום ע"י הועדה המקומית מכאן: מנוע חיפוש לאיתור בקשות

בכפוף לקבלת מייל המאשר כי אושר תשריט הבית המשותף ע"י הועדה המקומית.

את תשריט הבית המשותף החתום, ניתן להגיש לאישור הרשות לרישום והסדר זכויות במקרקעין עפ"י ההנחיות: קובץ הנחיות להגשת תשריט בית משותף.

תשריט בית משותף