הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
סגור חיפוש
סגור תפריט

הגדרה של תוכנית


                                    תכנית  בניין  עיר​
"תכנית" (או בלשון העם - תב"ע, ראשי תיבות של תכנית בנין עיר) הינה מסמך סטטוטורי הקובע את התכנון של שטח כלשהו. התכנית אמורה לבטא את הראיה האורבנית והתכנונית של העיריה. התכנית קובעת את היעוד של השטח (למשל- מגורים, תעשיה, מגרש לבנין ציבורי) את השימוש (למשל- תעשיה עם מסחר) ואת זכויות הבניה (למשל- 4 קומות, 1000 מ"ר בקומה).
שטחו של תכנית יכול להיות כל המדינה, כל העיר, שכונה או חלק ממנה, ואף על מגרש בודד.
המסמכים העיקריים של התכנית הינם הוראות התכנית ("תקנון") ותשריט, ובד"כ מצורפים מסמכים נוספים לפי הענין- נספח בינוי, נספח תנועה, חוו''ד כלכלית, וכד'.
ע"פ הוראות החוק, ניתן לבנות, או להשתמש בקרקע או בבנין, ע"פ הקבוע בתכנית. על כל העיר פתח תקוה קיימות תכניות תקפות שונות , הקובעות את היעוד והזכויות המותרות היום. 
החוק גם מאפשר לבעלי ענין שונים ליזום תכנית חדשה, לשינוי התכנית התקפה. הסמכות לאשור השינוי נתונה לשיקול דעת  מוסדות התכנון
 (הועדה המקומית לתכנון ובניה/הועדה המחוזית לתכנון ובניה/המועצה הארצית לתכנון ולבניה/ועדת ערר, וכן עוד ועדות).

הגדרה של תוכנית