הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
סגור חיפוש
סגור תפריט

שלבי טיפול

 1. הסבר על הליך עבודה:
  הגשת בקשה לתיק מידע להיתר - 5 ימים (תנאי סף) + 40 ימי עבודה. 
 • לתחילת התהליך יש לשלם אגרה לצורך פתיחת בקשה לתיק מידע.
 • פתיחת בקשה מקוונת במערכת רישוי זמין כולל צרוף אישור תשלום האגרה.  
 • עורך בקשה בלבד יכול להגיש בקשה לתיק מידע ברישוי זמין
 • תהליך העבודה על תיק מידע להיתר (פתיחה וקבלת תיק המידע ) מתבצע באמצעות אתר רישוי זמין.
 • לאחר הגשת הבקשה לתיק מידע להיתר במערכת רישוי זמין, בודק המידען את עמידתה בתנאי הסף, בתוך 5 ימי עבודה. במידה והבקשה אינה עומדת בתנאי הסף, יקבל עורך הבקשה הודעה על כך ממערכת רישוי זמין.  
 • לאחר אישור עמידה בתנאי הסף, תיקלט הבקשה לתיק מידע להיתר. 
 • המידען ירכז, יכין ויאסוף את המידע התכנוני מכל הגורמים הרלוונטיים, כולל תנאי סף לפתיחת בקשה להיתר ( ראה סעיף 3 ) ויעביר את המידע התכנוני לעורך הבקשה.
           המידע המתקבל מרשות הרישוי הינו בתוקף של שנתיים מיום קבלתו. תוקף מפה טופוגרפית הינה שנה.

         

      תהליך הכנת תיק המידע כולל 4 שלבים עיקריים:

 • בדיקת תנאים מוקדמים- 5 ימי עבודה – קישור לתנאי סף לפתיחת בקשה
 • העברה להתייחסות גורמי פנים- 15
 • העברה לגורמי חוץ-15
 • מענה וסיכום-15

      תיק מידע להיתר יימסר לאחר 45 ימי עבודה מרגע הגשת מסמכים תקינים.

שלבי טיפול