הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
סגור חיפוש
סגור תפריט

תנאי סף

       תנאי סף לפתיחת בקשה לתיק מידע להיתר:

  • אגרת תשלום בתוקף לתיק מידע להיתר (האגרה בתוקף ל- 90 יום) .
  •  מפה טופוגרפית (DWF+DWG) בתוקף ע"פ  תקנות המודדים , ובהתאם להנחיות מחלקת מדידות.
  •  קובץ צילומי המקרקעין באופן שיראה את המקרקעין ואת הבנוי עליהם מכל החזיתות בציון מועד הצילום.
  •  סקר עצים –במידה וקיים 5 עצים בוגרים ומעלה במגרש ע"פ תקנות פקיד היערות
  •  מילוי תקין ברור ומפורט של מהות הבקשה לרבות הקלות ושימושים חורגים. יש לשים לב שמהות הבקשה בתיק המידע זהה למהות הבקשה להיתר          
  •  במידה ומדובר בבקשה לתיק מידע ללא מפה טופ' (לדוגמא חדר על הגג) יש לצרף תרשים מתאר  על פי סעיף 13ב' לתיקון 101 לחוק התכנון והבניה הכולל ציון של גוש וחלקה, קונטור המבנה הקיים וסימון צבעוני של התוספת המוצעת.

תנאי סף