הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
סגור חיפוש
סגור תפריט

בקשה מקדמית

בקשה מקדמית

 בטרם תיפתח בקשה להיתר ברישוי זמין, יש להגיש בקשה מקדמית באתר לצורך קבלת אגרה לתשלום פיקדון המהווה  20% מאגרות הבניה, והתייחסות לנוסח  הפרסום  (במקרה של הקלות ו/או שימוש חורג). תשומת לב: כל בקשה להיתר הכוללת הקלות/שימוש חורג נדרש לצרף לה נוסח פרסום ותכנית הגשה. הפרסום ייבדק   על ידי הגורם המקצועי- מהנדס הרישוי. יש להקפיד למלא את הפרטים המבוקשים


לשם הפקת שובר פיקדון ונוסח פרסום לבקשות להיתר הקלות ושימושים חורגים, יש להגיש הבקשה באמצעות מערכת הרישוי הזמין בלבד.  רק בקשות ללא הקלות ושימושים חורגים יוגשו באמצעות האתר.עבור מדריך להגשת בקשה מקדמית -לחץ כאן


בקשה מקדמית