הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
סגור חיפוש
סגור תפריט

טיפול בתיק מידע להיתר


לאחר פתיחת הבקשה, תיק הבקשה להיתר מנוהל ע"י בודק הבקשה בשלבים הבאים:
 • הכנה לועדות תכנון: רשות רישוי, ועדת משנה, ועדת התנגדויות ומליאת הועדה.
 • הפקדת היתרי בניה לאחר מילוי דרישות הועדה, תשלומי אגרות והיטלים.
 • טופס 2: צו התחלת עבודה, אישור לחיבור זמני של תשתיות בתקופת הבניה. 
  לצורך קבלת טופס 2 יש להשלים את גיליון הדרישות.
 • טופס 4: אישור לחיבור קבוע של תשתיות (חשמל בויב, מים וכו') בגמר הבניה לצורך איכלוס.
  לצורך קבלת טופס 4 יש להשלים את גיליון הדרישות לטופס 4.
 • שחרור ערבות ערבות להבטחת תנאי היתר): עבור תוספות בניה לא נדרש להוציא טופס 4 לאיכלוס, אך המחוקק קבע שיש להפקיד ערבות לצורך הבטחת ביצוע תנאי ההיתר.
  א. גובה הערבות
  ב. לצורך שחרור הערבות, יש למלא את גיליון הדרישות לשחרור הערבות.

רישוי זמין​
קישור לטפסים

טיפול בתיק מידע להיתר