הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
סגור חיפוש
סגור תפריט

הליך קבלת היתר


תיקון 101 לחוק התכנון והבניה הסבר כללי

ממשלת ישראל החליטה על הרפורמה בתכנון, רישוי ובנייה, במטרה לייעל ולפשט את הליכי הוצאת היתרי בנייה, תוך שיפור איכות הבנייה ובכך למנוע ליקויים חריפים.
הרפורמה, אשר הפכה לאחרונה לחוק, במסגרת תיקון 101 לחוק התכנון והבנייה, הינה עבודה ארוכת שנים ומבוססת, המונעת מתוך אחריות ציבורית רחבה ושואפת להביא לשיפור איכות הבנייה הכוללת במדינת ישראל. הוראות הרפורמה נכנסו לתוקף ב- 1.1.2016.


במסגרת תיקון 101 לחו"ב על מנת להגיש בקשה להיתר יש תחילה לקבל תיק מידע להיתר דרך מערכת רישוי זמין ולאחר מכן יש להגיש דרך אתר רישוי זמין בקשה להיתר באמצעות כרטיס חכם. להלן הנחיות והסברים על תהליך העבודה:  

מהו הכרטיס החכם?

כרטיס חכם הינו אמצעי אמין לזיהוי ולביצוע חתימה אלקטרונית מאובטחת ומאושרת ברמת האבטחה הגבוהה ביותר. זהו כרטיס פלסטיק בגודל של כרטיס אשראי, שעליו שבב אלקטרוני ופס מגנטי. על הכרטיס מונפקת תעודה אלקטרונית, המאפשרת זיהוי של בעליו והופכת אותו לאמצעי זיהוי אישי וחזק. ( מתוך אתר קומסיין)

למה משמש הכרטיס החכם ומי יכול להשתמש בו?

כרטיסים חכמים מונפקים לבעלי עסקים, חברות מסחריות או ישויות כגון עוסק מורשה, ומשמשים לדיווחים השונים מול משרדי הממשלה. תעודה אלקטרונית שהונפקה על גבי כרטיס חכם הינה חד ערכית, וחתימתה מאשרת את זהות החותם. כך למשל, מנהל חשבונות המדווח מע"מ, חותם עם הכרטיס החכם האישי על כל התצהירים שמדווחים לרשויות המס ובכך מאשר את אמינותם. (מתוך אתר קומסיין)תנאי סף לפתיחת בקשה להיתר

דרישות חובה :

 • מילוי טופס 1 על כל פרטיו
 • הצהרת המבקש על מינוי עורך הבקשה ומתכנן השלד
 • הצהרת מתכנן שלד הבניין מרישוי זמין, חתום דיגיטלית
 • צילום חתימות טופס 1 (מבקש הבקשה, בעלי הנכס, עורך הבקשה ומתכנן השלד)
 • רשיון מתכנן השלד בתוקף
 • הצהרת עורך הבקשה מרישוי זמין חתום דיגיטלית
 • רשיון עורך בקשה בתוקף
 • מפת מדידה בתוקף חתומה ומאושרת ע"י הרשות
 • תכנית הגשה הכוללת תכנית פיתוח אדריכלית - קובץ DWFx 
 • חישוב שטחי הבניה הקיימים והמבוקשים בכל אחת מקומות הבניה
 • מילוי דרישות מתיק מידע להיתר
 • נסח טאבו מקורי בתוקף עד חצי שנה אחורה
 • קבלה על תשלום פקדוןאופן הגשת בקשה להיתר

בקשה מקדמית

מדריך להגשת בקשה מקדמית

 • במקרים בהם מבוקשת בקשה להיתר בניה ללא הקלות ושימושים חורגים- תואמת תב"ע. יש לפתוח בקשה מקדמית באתר האינטרנט לצורך הפקת שובר פיקדון לתשלום המהווה 20% מאגרות הבניה.
 • תשלום השובר משמש  כאחד מתנאי הסף לפתיחת בקשה להיתר.


קישור לפתיחת בקשה מקדמית ללא הקלות ושימושים חורגים :

 https://city4u.co.il/PortalServicesSite/requestsManagement/279000/requestForPermit


בקשה להיתר הכוללת הקלות ושימושים חורגים-

 • ·         במקרים בהם מבוקשת בקשה להיתר בניה הכוללת הקלות ושימושים חורגים, יש לפתוח בקשה במערכת רישוי זמין במסלול המתאים.
 • ·         יש לצרף לבקשה את תכנית ההגשה המפרטת את מהות ההקלה/ שימוש חורג, לרבות שטחים ושימושים.
 • ·         נציג שירות במרכז המידע והשירות יפתח את הבקשה במערכת ניהול הועדה ויפיק שובר פקדון לתשלום.
 • ·         הבקשה תעבור אל נתב רשוי שיעבירה למהנדס רישוי לשם הפקת נוסח פרסום שימסר בתוך 5 ימי עבודה באמצעות המייל ויעלה לאתר.
 • ·         עורך הבקשה יפרסם כחוק את ההקלות ו/או השימוש החורג ובתום  ימי הפרסום יעלה את תיק הפרסום אל הרישוי הזמין בצירוף כל דרישות תנאי הסף     
 • ·         במהלך 10 הימים של תנאי הסף, בין השאר ייבדק גם תיק הפרסום ויאושר/יסורב ע"י הועדה.

הערה: יש להעלות את תיק הפרסום בקובץ אחד.

לינק לרשימת ההקלות :

http://www.petah-tikva.muni.il/Engineering/Documents/תעודת%20גמר/נוסח%20של%20הקלות%20(2).pdf


למסלולי רישוי זמין - מינהל התכנון לחץ כאן.


הליך קבלת היתר

בלינק מטה ניתן ללמוד על הליכי פתיחת בקשה להיתר/פטור מהיתר וכן תקנות תכן הבנייה של מינהל התכנון

מינהל התכנון - הליך רישוי ובנייה


גדר מדברת

בהתאם לתנאי היתר הבניה, הנכם נדרשים ליצור קשר עם לשכת הדובר בעיריית פ"ת בטל': -03 9052257 ו/או במייל il.org.ptikva@sagip 

לצורך העברת מידות גדר אתר הבניה הפונה למרחב הציבורי וקבלת קובץ פרסום עירוני שיוצג ע"ג גדר דקורטיבית חלקה מסוג "אלוקובונד" עם מסגרת ברזל

 או שווה ערך בלבד ע"פ ההנחיות 

לצפייה בהנחיות לחץ כאן


שחרור ערבות

עבור תוספות בניה לא נדרש להוציא תעודת גמר לאיכלוס, אך המחוקק קבע שיש להפקיד ערבות לצורך הבטחת 
 ביצוע תנאי ההיתר.

לצורך שחרור הערבות, יש למלא את גיליון הדרישות לשחרור ערבותהליך קבלת היתר