הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
סגור חיפוש
סגור תפריט

עבודות הפטורות מהיתר


הסבר על הרפורמה 

בתאריך 1.8.14 נכנס לתוקפו תיקון 101 לחוק התכנון והבניה (הרפורמה בחוק התכנון והבניה). הרפורמה בתכנון, רישוי ובנייה, הינה אחת הרפורמות הסטטוטוריות המקיפות והמשמעותיות ביותר בתולדות מדינת ישראל, שבמרכזה שינוי מהותי בחוק משנת 1965. יישום הרפורמה אמור להביא  להקלה על האזרחים, על ידי הפחתת הבירוקרטיה וזמני ההמתנה לאישורים השונים, וכן פישוט הליכי התכנון והבנייה באמצעות מתן זמן קצוב למענה ולאישור תכניות.

עבודות הפטורות מהיתר:

בעקבות השינויים בחוק התכנון והבניה סעיף 101 מאפשר לבצע עבודות מסוימות ללא צורך בבקשה להוצאת היתר. 
יש להיכנס לאתר משרד הפנים​,  שם קיימים  הסברים ואיורים שנועדו לפרט ולפשט מה נקבע בתקנות הפטור מהיתר .
דיווח על ביצוע עבודה הפטורה מהיתר יש לבצע דרך אתר מנהל תכנון על ידי מילוי טופס מקוון - דיווח על ביצוע עבודה הפטורה מהיתר.
עם זאת, ההנחיות המגדירות מהן העבודות הפטורות מהיתר בניה הן כלליות למדי. הוועדה המקומית רשאית להגדיר את העבודות הללו בצורה יותר מפורטת,
ע"י פרסום הנחיות מרחביות לצפייה בהנחיות מרחביות פורטות לחץ כאן:
הנחיות מרחביות של הועדה המקומית פתח תקוה (עבודות ומבנים הפטורים מהיתר)

עבודות הפטורות מהיתר