הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
סגור חיפוש
סגור תפריט

ארנונה מהי?

 

הארנונה הינה  מס המוטל על ידי העירייה על פי חוק.
הארנונה מוטלת  על "המחזיק" בנכס. "המחזיק" הוא בעל הזיקה הקרובה ביותר לנכס ויכול שיהא , בעל הנכס, שוכר הנכס ואפילו פולש חסר זכויות
משפטיות כלשהן.
 
הארנונה מהווה מקור מרכזי לתקציב העירוני ומקבלת מישנה תוקף בשל צמצום הסיוע הממשלתי לעירייה. תשלום הארנונה מסייע במימון הפעולות
והשירותים הניתנים ע"י  העירייה לתושביה ברחבי העיר, בתחומים מגוונים כגון: החינוך, התרבות, הבריאות, הרווחה, התברואה, טיאוט רחובות ואיסוף
אשפה, תחזוקת כבישים ותאורת רחובות.

הארנונה מוטלת לשנת תקציב מ- 1 בינואר ועד 31 בדצמבר (12חודשים). סכום חיוב הארנונה מחושב לפי שטח הנכס במכפלת התעריף למ"ר, ובהתאם לסוג הנכס וסיווגו.

 
מועצת העירייה מטילה את הארנונה הכללית  לשנת הכספים, מתוקף הסמכות המוקנית לה בחוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב), התשנ"ג  - 1992, ובכפוף  לתקנות ההסדרים במשק המדינה, המותקנות מידי שנה.
 

צו מסי ארנונה - לשנת 2020

 
  • מועצת העיר בישיבתה מס' 9 מתאריך כ"ז בסיון תשע"ט, 30/06/2019 אישרה את צו הארנונה המוצע לשנת 2020.
  •  כמפורט בתקנות שיעור עדכון תעריפי הארנונה לשנת 2020 הינו 2.58% לעומת תעריפי ינואר 2019.
  •  התעריפים בצו כוללים הפחתת ארנונה בשיעור של 0.38% לנכסים המסוווגים בסיווג מגורים.
  •  הצו אושר ע"י שרי הפנים והאוצר ב - 10.12.2019.

 לצו המיסים 2021 - לחץ כאן

ארנונה מהי?