הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
סגור חיפוש
סגור תפריט

השגה / ערר על חיוב הארנונה

הגשת השגה אינה עילה לעיכוב התשלום או לדחייתו
1. המחזיק בנכס רשאי להגיש להשיג השגה בכתב למנהל הארנונה על קביעת חיוב הארנונה לשנה הנוכחית , תוך 90 יום מתאריך קבלת הודעת
   התשלום השנתית, וזאת מהסיבות הבאות:
  • הנכס אינו מצוי באזור המצוין בהודעת התשלום.
  • נפלה בהודעת התשלום טעות בציון סוג הנכס, גודלו או השימוש בו.
  • אינו מחזיק בנכס כמשמעותו בפקודת העיריות.
2. על מנהל הארנונה להשיב להשגה בתוך 60 יום ממועד קבלת ההשגה.
3. ניתן להגיש ערר בתוך 30 ימים מיום קבלת התשובה לוועדת הערר שליד הרשות המקומית.
4. על החלטת ועדת הערר ניתן להגיש ערעור לבית המשפט בתוך 30 ימים מיום מסירת ההחלטה.
5. לתשומת לבכם! כי בכל מקרה על התושב לשלם את התשלום השוטף, זאת על מנת להימנע מחיוב בתוספת הפרשי 
    הצמדה וריבית. אם ההשגה תתקבל, יוחזר ההפרש בהתאם לחוק.

זכור! השגה ניתן להגיש לא יאוחר מ- 90 יום מתאריך קבלת הודעת תשלום השנתית.
הגשת ההשגה אין בה כדי למנוע מהעירייה נקיטת הליכי גבייה, גם אם טרם ניתנה תשובת מנהל הארנונה.    
ארנונה - מנוף אדיר לקדום ופיתוח העיר.
  • ניתן להגיש השגה/ערר בעניין מגורים בדואר העליה השניה 1 פתח תקוה
  • השגה/ערר בעניין עסקים בדואר העליה השניה 1 פתח תקוה 
  • ערר, יש להגיש ב- 6 עותקים למזכירות ועדת ערר לענייני ארנונה העליה השניה 1 פתח תקוה
  • ניתן לשלוח השגה/ערר בדואר ל- העליה השניה 1 פתח תקוה

השגה / ערר על חיוב הארנונה