הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
סגור חיפוש
סגור תפריט

נכס לא ראוי וניזוק

​נכס לא ראוי וניזוק 

עפ"י סעיף 330 לפקודת העיריות  ותיקון (מס' 131) התשע"ב - 2012 , תוקף מיום 01/01/2013 .
תקופה ראשונה - 3 שנים ראשונות - פטור
תקופה שניה - 5 שנים חיוב מזערי.
תקופה שלישית - במידה והנכס נותר במצב של נכס לא ראוי וניזוק, ימסור המחזיק לאגף ההכנסות הודעה בכתב על כך, ולא יהיה חייב בשיעורי ארנונה נוספים .

נכס לא ראוי וניזוק