הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
סגור חיפוש
סגור תפריט

פקודת עיריות סעיף 325

​הארנונה בחדילת בעלות או חזקה:

חדל אדם ביום מן הימים להיות בעלם או מחזיקם של קרקע או של בניין שהוא חב עליהם בארנונה לפי הוראת הפקודה,
ימסור הוא או נציגו הודעה על כך בכתב לעירייה ולאחר מכן לא יהיה חייב בשיעורי ארנונה נוספים.
אין האמרו גורע מחבותו בשיעורי הארנונה המגיעים מלפני מסירת ההודעה.​

פקודת עיריות סעיף 325