הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
סגור חיפוש
סגור תפריט

אסיר ציון

​אסיר ציון לפי תקנה 2 (4) א' לתקנות ההסדרים

 זכאי לגימלה לפי חוק התגמולים לאסירי ציון ובני משפחותיהם, התשנ"ב-1992, זכאי להנחה בארנונה  בשיעור 66% לגבי 70 מ"ר משטח הדירה .אם מתגוררים בדירה מעל 4 נפשות, ההנחה תינתן לגבי 90 מ"ר .

אישור נדרש:

אישור מהמוסד לביטוח לאומי בדבר הכרה כאסיר ציון לפי חוק התגמולים, התשנ"ב - 1992 .

אסיר ציון שהוכר לפי סעיף 17 ב' (ג)

 בהתאם לקבוע בחוק תגמולים לאסיר ציון ובני משםחותיהם (תיקון מס 4) התשס"ג -2002, (להלן : חוק אסירי ציון) תוענק הנחה בשיעור של 100% לגבי 100 מ"ר משטח דירת מגוריו של מי שהוכר ע"י המוסד לביטוח לאומי כ "אסיר ציון" לפי סעיף 17 ב' (ג') לחוק אסירי ציון.

אישור נדרש:

אישור מהמוסד לביטוח לאומי על הכרה כ "אסיר ציון" לפי סעיף 17 ב' (ג') לחוק אסירי ציון , הצגת אישור גבלת גימלה לפי חוק הבטחת הכנסה בעד התקופה של 6 חודשים לפחות, בסמוך להגשת הבקשה לקבלת פטור מחיוב הארנונה.

 

אסיר ציון