הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
סגור חיפוש
סגור תפריט

הנחות ופטורים

​​​​​​​​להלן פירוט עיקרי הנושאים וסוגי ההנחות שיינתנו  לדירת מגורים אחת המוחזקת בפועל ע"י הזכאי, לאחר עדכון  תיקון תקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה), התשנ"ג - 1993, (התנאים ושיעורי ההנחות עשויים להשתנות, עם פרסום עדכונים לתקנות): 

אזרח ותיק | ניצולי שואה | עיוור | נזקק |
ילד נכה | נכה צה"ל מגורים | נכה מלחמה בנאצים | נכה אי כושר השתכרות |
עפ"י מבחן ההכנסה | משפחות שבראשן הורה עצמאי | משפחה שכולה |
נפגע פעולות איבה | חייל בשירות חובה | חייל משוחרר | מתנדבת בשירות לאומי | משרת בשירות האזרחי |
שרות אזרחי-בטחוני המשרת 36 שעות שבועיות | שרות אזרחי-בטחוני המשרת 30 שעות שבועיות | שרות אזרחי-בטחוני המשרת 20 שעות שבועיות​ |
פטור נכס ריק | פטור נכס חדש וריק | בית עסק | חייל מילואים |

לכל אחת מהבקשות הר"מ על המבקש (מי שמחזיק בנכס) למלא טופס בקשה (ט1) במלואו כולל חתימה ותאריך, לצרף צילום ת.ז. כולל ספח וכתובת מעודכנת.
את טופס הבקשה המלא יש לשלוח במייל, בפקס או בדואר.

טופס בקשת הנחה      טופס מקוון - בקשה לקבלת הנחה מתשלום ארנונה כללית

 • להנחות בארנונה למגורים יש לשלוח את הטופס המלא אל:
  דואר אלקטרוני מגורים:  megurim@ptikva.org.il
  פקס מגורים:  03-9052540
 • להנחות בארנונה לעסקים יש לשלוח את הטופס המלא אל:
  דואר אלקטרוני עסקים: Asakim@ptikva.org.il 
  פקס עסקים: 03-9112115

סוג ההנחה - אזרח ותיק

שיעור ההנחהמגבלת שטחאישורים נדרשים / פירוט נוסף
100%עד 100 מ"ראישור מביטוח לאומי על קבלת גמלה לפי חוק הבטחת הכנסה, התשמ"א-1980. 
100%עד 100 מ"ראישור על קצבת זקנה לנכה עפ"י סעיף 251 , אישורי הכנסות מכל מקור שהוא של כל המתגוררים בנכס, הגשת בקשה בכתב חתומה בידי המבקש , ההנחה מותנת בעמידה במבחן הכנסה של כל המתגוררים בנכס לפי סעיף 9 לחוק אזרחים ותיקים.
30%עד 100 מ"רמותנה בעמידה במבחן הכנסה של כל בני הבית לחודשים אוק'-נוב'-דצמ' בשנה הקודמת
25%עד 100 מ"ראישור מביטוח לאומי על קבלת אחת מהקיצבאות הבאות: זקנה, שארים, תלויים או נכות בשל פגיעה בעבודה.

למידע נוסף לחץ כאן >>​

סוג ההנחה -  נכה אי כושר השתכרות

שיעור ההנחהמגבלת שטחאישורים נדרשים / פירוט נוסף
50%איןאישור מביטוח לאומי כי נקבעה לו לצמיתות דרגת אי כושר השתכרות בשיעור של 75% ומעלה לפי סעיף 200 א'  לחוק הביטוח הלאומי, והוא זכאי לקצבה חודשית מלאה.
80%איןאישור מביטוח לאומי על דרגת אי  כושר השתכרות בשיעור 75% ומעלה + תצהיר על הכנסות של כל המתגוררים בנכס ותדפיסי ח-ן עו"ש של 3 החודשים האחרונים.

למידע נוסף לחץ כאן >>​

סוג ההנחה -  נכה 90% ומעלה

שיעור ההנחהמגבלת שטחאישורים נדרשים / פירוט נוסף
40%איןאישור על נכות רפואית מוכחת לפי כל דין בשיעור של 90% ומעלה​.

למידע נוסף לחץ כאן >>​

סוג ההנחה -  ילד נכה 

שיעור ההנחהמגבלת שטחאישורים נדרשים / פירוט נוסף
33%עד 100 מ"ראישור מביטוח לאומי על זכאות לגמלה לפי תקנות הביטוח הלאומי (דמי מחיה, עזרה ללימודים וסידורים לילד נכה), התש"מ-1980.​

למידע נוסף לחץ כאן >>​

סוג ההנחה -  נכה צה"ל מגורים

שיעור ההנחהמגבלת שטחאישורים נדרשים / פירוט נוסף
66%עד 4 נפשות - עד 70 מ"ר
מ- 5 נפשות - עד 90 מ"ר​
אישור ממשרד הביטחון על זכאות להנחה בארנונה (או הופעה ברשומות המועברות לעירייה).

למידע נוסף לחץ כאן >>

סוג ההנחה -  נכה מלחמה בנאצים

שיעור ההנחהמגבלת שטחאישורים נדרשים / פירוט נוסף
66%עד 4 נפשות - עד 70 מ"ר
מ- 5 נפשות - עד 90 מ"ר​
אישור על זכאות לתגמולים לפי חוק נכי המלחמה בנאצים, התשי"ד-1954.

למידע נוסף לחץ כאן >>​

סוג ההנחה -  נכה רדיפות הנאצים

שיעור ההנחהמגבלת שטחאישורים נדרשים / פירוט נוסף
66%עד 4 נפשות - עד 70 מ"ר
מ- 5 נפשות - עד 90 מ"ר​
אישור על זכאות לגמלת נכות לפי חוק נכי רדיפות הנאצים, התשי"ז-1957, או אישור על קבלת גמלת
נכות מאחת המדינות הבאות: גרמניה (BEG), הולנד (WUV), אוסטריה (OFG) או בלגיה
 (קצבאות פצועים של המלחמה 1940-1945).

למידע נוסף לחץ כאן >>​

סוג ההנחה -  ניצולי שואה

שיעור ההנחהמגבלת שטחאישורים נדרשים / פירוט נוסף
66%עד 4 נפשות - עד 70 מ"ר
מ- 5 נפשות - עד 90 מ"ר​
אישור ממשרד האוצר הלשכה לשיקום נכים לפי חוק ההטבות לניצולי שואה התשס"ח 2008 לפי חוק
התכנית להגדלת גימלאות להבטחת הכנסה לקשישים ונזקקים ולסיוע לניצולי שואה (תיקוני חקיקה)
התשס"ח - 2008​.

למידע נוסף לחץ כאן >>

סוג ההנחה -  עיוור

שיעור ההנחהמגבלת שטחאישורים נדרשים / פירוט נוסף
90%אין​העתק תעודת עיוור לפי חוק שירותי הסעד, התשי"ח-1958. 

למידע נוסף לחץ כאן >>

סוג ההנחה -  גמלת סיעוד

שיעור ההנחהמגבלת שטחאישורים נדרשים / פירוט נוסף
70%אין​אישור זכאות לגימלה מביטוח לאומי

למידע נוסף לחץ כאן >>

סוג ההנחה -  עפ"י מבחן ההכנסה

שיעור ההנחהמגבלת שטחאישורים נדרשים / פירוט נוסף
90% - 40%אין​מותנה בעמידה במבחן הכנסה של כל בני הבית לחודשים ינואר עד דצמבר בשנה
הקודמת - ראה/י דף הסבר.​

למידע נוסף לחץ כאן >>​

סוג ההנחה -  משפחות שבראשן הורה עצמאי

שיעור ההנחהמגבלת שטחאישורים נדרשים / פירוט נוסף
20% אין​רווקה / גרושה / אלמנה (או פרודה לפחות שנתיים מיום פתיחת תיק הגירושין), לה ילד עד גיל 18 או
ילד שהוא חייל בשירות חובה עד גיל 21 המתגורר איתה.

למידע נוסף לחץ כאן >>​

סוג ההנחה -  משפחה שכולה

שיעור ההנחהמגבלת שטחאישורים נדרשים / פירוט נוסף
66% עד 4 נפשות – עד 70 מ"ר
מ- 5 נפשות – עד 90 מ"ר
אישור ממשרד הביטחון על זכאות להנחה בארנונה (או הופעה ברשומות המועברות לעירייה).

למידע נוסף לחץ כאן >>​

סוג ההנחה -   פעולות איבה

שיעור ההנחהמגבלת שטחאישורים נדרשים / פירוט נוסף
66% עד 4 נפשות – עד 70 מ"ר
מ- 5 נפשות – עד 90 מ"ר​
אישור מהמוסד לביטוח לאומי על זכאות לתגמולים לפי חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, התש"ל-1970. 

למידע נוסף לחץ כאן >>

סוג ההנחה -  פדוי שבי

שיעור ההנחהמגבלת שטחאישורים נדרשים / פירוט נוסף
20% אין​אישורמהועדה הממונה ע"י משרד הביטחון על הכרה כפדוי שבי.

למידע נוסף לחץ כאן >>

סוג ההנחה -  חייל בשירות חובה

שיעור ההנחהמגבלת שטחאישורים נדרשים / פירוט נוסף
100% עד 70 מ"ר
הסכם שכירות / רכישה ואישור מקצין העיר או מהשלישות הראשית על שירות חובה.

למידע נוסף לחץ כאן >>​

סוג ההנחה -  חייל משוחרר

שיעור ההנחהמגבלת שטחאישורים נדרשים / פירוט נוסף
100% עד 70 מ"ר
תעודת שחרור. ההנחה תינתן עד 4 חודשים מיום השחרור.

למידע נוסף לחץ כאן >>

סוג ההנחה -  חייל מילואים

שיעור ההנחהמגבלת שטחאישורים נדרשים / פירוט נוסף
5% אין
תעודת משרת מילואים פעיל תקפה שנתן לו צה"ל או אישור מצה"ל על כך שהוא משרת מילואים פעיל

למידע נוסף לחץ כאן >>

סוג ההנחה -  מתנדבת בשירות לאומי

שיעור ההנחהמגבלת שטחאישורים נדרשים / פירוט נוסף
100% עד 70 מ"ר
אישור מוסד המוכר לפי תקנות הביטוח הלאומי (בנות בשירות לאומי בהתנדבות), התשס"ב-2002.

למידע נוסף לחץ כאן >>​

סוג ההנחה -  משרת בשירות האזרחי (תקנה 14 א')

שיעור ההנחהמגבלת שטחאישורים נדרשים / פירוט נוסף
100% 


50%

עד 4 נפשות - עד 70 מ"ר
מ- 5 נפשות - עד 90 מ"ר

עד 4 נפשות - עד 70 מ"ר 
מ- 5 נפשות - עד 90 מ"ר


אישור ממשרד ראש הממשלה, מרכז היחידה לפיקוח ובקרה על השירות הלאומי האזרחי.

למידע נוסף לחץ כאן >>​

​סוג ההנחה -  שרות אזרחי- בטחוני המשרת 36 שעות שבועיות בממוצע במשך שנתיים כל עוד הוא משרת

שיעור ההנחהמגבלת שטחאישורים נדרשים / פירוט נוסף
100% 


100%

עד 70 מ"ר למשפחה המונה עד 4 נפשות


למשפחה המונה מעל 5 נפשות​


מילוי טופס 1 , אישור מרשות השירות הלאומי, אזרחי  או מי מטעמו  אישר המסלול בו משרת

למידע נוסף לחץ כאן >>​

סוג ההנחה -  שרות אזרחי- בטחוני המשרת 30 שעות שבועיות בממוצע במשך שנתיים כל עוד הוא משרת

​שיעור ההנחהמגבלת שטחאישורים נדרשים / פירוט נוסף
75% 


75%

עד 70 מ"רלמשפחה המונה עד 4 נפשות


למשפחה המונה מעל 5 נפשות​


מילוי טופס 1 , אישור מרשות השירות הלאומי, אזרחי  או מי מטעמו  אישר המסלול בו משרת

למידע נוסף לחץ כאן >>​

סוג ההנחה -  שרות אזרחי- בטחוני המשרת 20 שעות שבועיות בממוצע במשך שנתיים כל עוד הוא משרת

​שיעור ההנחהמגבלת שטחאישורים נדרשים / פירוט נוסף
50% 


50%

עד 70 מ"ר למשפחה המונה עד 4 נפשות


למשפחה המונה מעל 5 נפשות​


מילוי טופס 1 , אישור מרשות השירות הלאומי, אזרחי  או מי מטעמו  אישר המסלול בו משרת

למידע נוסף לחץ כאן >>

סוג ההנחה - אסיר ציון

שיעור ההנחהמגבלת שטחאישורים נדרשים / פירוט נוסף

66%

עד 70 מ"ר למשפחה המונה עד 4 נפשות
עד 90מ"ר למשפחה המונה מ- 5 נפשות

אישור ממשרד הקליטה או מביטוח לאומי

100%​עד 100 מ"ר​אישור מהמוסד לביטוח לאומי​

למידע נוסף לחץ כאן >>

סוג ההנחה - עולה חדש

שיעור ההנחהמגבלת שטחאישורים נדרשים / פירוט נוסף

90%

עד 100 מ"ר לשנה מתוך שנתיים מיום שנרשם במשרד האוכלוסין
כעולה עפ"י חוק השבות.

תעודת עולה מקורית + צילום

למידע נוסף לחץ כאן >>

סוג ההנחה - עולה חדש התלוי בעזרת הזולת

שיעור ההנחהמגבלת שטחאישורים נדרשים / פירוט נוסף

80%

על כל הטח

אישור מביטוח לאומי תעודה המעידה על זכאות גימלה מיוחדת לעולה או גימלת סיעוד לעולה

למידע נוסף לחץ כאן >>

​​

סוג ההנחה -  נזקק

שיעור ההנחהמגבלת שטחאישורים נדרשים / פירוט נוסף
עד 70% איןמי שנגרמו לו הוצאות חריגות, גבוהות במיוחד, בשל טיפול רפואי חד-פעמי או מתמשך שלו או של בן משפחתו, או בשל
אירוע אשר הביא להרעה משמעותית בלתי צפויה במצבו החומרי.

למידע נוסף לחץ כאן >>​

סוג ההנחה -  בית עסק

שיעור ההנחהמגבלת שטחאישורים נדרשים / פירוט נוסף
עד 90% עד 40 מ"ר
בתנאי שהמחזיק עומד בכל 5 התנאים הבאים: 
 1. אין בבעלותו עסק נוסף 
 2. שטח העסק אינו עולה על 75 מ"ר
 3. מלאו לו 65 שנים או לה 60 שנים .
 4. מחזור העסקאות אינו עולה על 243,799 ש"ח נכון ליום 1.1.2006 
 5. הוא זכאי בדירת מגוריו להנחה בארנונה מטעמי הכנסה לפי תקנה 2 (8)​

למידע נוסף לחץ כאן >>​

סוג ההנחה - פטור נכס ריק

שיעור ההנחהמגבלת שטחאישורים נדרשים / פירוט נוסף
100%איןההנחה למשך 6 חודשים באופן חד-פעמי בכל תקופת הבעלות מהחודש השביעי עד החודש ה- עשרים
הנחה בשיעור של 50% .

למידע נוסף לחץ כאן >>​

סוג ההנחה - פטור נכס חדש וריק

שיעור ההנחהמגבלת שטחאישורים נדרשים / פירוט נוסף
100%איןההנחה למשך שנה אחת למחזיק שהוא בעל הנכס הראשון, בתנאי שהנכס עמד ריק מכל חפץ ואדם מיום סיום בנייתו 

למידע נוסף לחץ כאן >>

סוג ההנחה - פטור נכס לא ראוי וניזוק

שיעור ההנחהמגבלת שטחאישורים נדרשים / פירוט נוסף
100%איןמסירת הודעה בכתב ע"י המחזיק בנכס, ועם מסירת ההודעה לאגף ההכנסות לא יהיה חייב בשיעורי ארנונה נוספים.

למידע נוסף לחץ כאן >>

לתשומת לב מבקשי ההנחות:

 1. פונה אשר בבעלותו יותר מדירה אחת, זכאי להנחה אחת בלבד בדירה בה הוא מתגורר. 
 2. אם חשבון הארנונה אינו מופיע על שם מבקש ההנחה, יש להציג חוזה שכירות/רכישה לשם הסבת חיוב הארנונה על שם מבקש ההנחה,
  ההנחה תינתן מיום ההודעה . 
 3. במידה ומתגוררים בדירה זכאים להנחות שונות, תינתן הנחה משוקללת לפי השטח היחסי.  
 4. חובה לציין מס' שותפים בדירה אם יש.  
 5. תושב חדש - יש לצרף אשור סיום הנחה מאותה רשות שהתגורר בה לאחרונה.

 
אזרח ותיק | ניצולי שואה | עיוור | נזקק |
ילד נכה | נכה צה"ל מגורים | נכה מלחמה בנאצים | נכה אי כושר השתכרות |
עפ"י מבחן ההכנסה | משפחות שבראשן הורה עצמאי | משפחה שכולה |
נפגע פעולות איבה | חייל בשירות חובה | חייל משוחרר | מתנדבת בשירות לאומי | משרת בשירות האזרחי |
שרות אזרחי-בטחוני המשרת 36 שעות שבועיות | שרות אזרחי-בטחוני המשרת 30 שעות שבועיות | שרות אזרחי-בטחוני המשרת 20 שעות שבועיות​ |
פטור נכס ריק | פטור נכס חדש וריק | בית עסק | חייל מילואים |  

 

לידיעתך: תתכן אפשרות מצד העיריה לבקש מסמכים ו/או אישורים נוספים במידת הצורך
העירייה שומרת לעצמה את הזכות לבדוק את הפרטים המופיעים בטופס הבקשה להנחה בכל האמצעים העומדים לרשותה.

 

 

הנחות ופטורים