הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
סגור חיפוש
סגור תפריט

עיוור

בעל תעודת עיוור לפי חוק שירותי הסעד,התשי''ח -1958- זכאי להנחה בארנונה בשיעור של 90% . 
אישור נדרש: צלום תעודת עיוור משני צדדיה + התעודה המקורית ממשרד העבודה והרווחה . 

לתשומת לב מבקשי ההנחות:
1. פונה אשר בבעלותו יותר מדירה אחת, זכאי להנחה אחת בלבד בדירה בה הוא מתגורר. 
2. אם חשבון הארנונה אינו מופיע על שם מבקש ההנחה, יש להציג חוזה שכירות/רכישה לשם הסבת חיוב הארנונה על שם מבקש ההנחה .
3. במידה ומתגוררים בדירה זכאים להנחות שונות, תינתן הנחה משוקללת לפי השטח היחסי.
4. חובה לציין מס' שותפים בדירה אם יש.
5. העירייה שומרת לעצמה את הזכות לבדוק את הפרטים המופיעים בטופס הבקשה להנחה בכל האמצעים העומדים לרשותה .

עיוור